Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I (8 hodin) a II (16 hodin)


Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů I

Číslo akreditace: MSMT-6714/2018-1-381)

Hodinová dotace: 8 hodin (lze využít v rámci Šablon)

Cílová skupina: učitelé německého jazyka na ZŠ, SŠ, VOŠ

Lektorky: Mgr. Hana Urbanová a Mgr. Lenka Švecová

Poplatek: 1500 Kč/účastníka

Informace: Mgr. Hana Urbanová Mail 

Charakteristika a cíl kurzu:

V semináři bude představena řada kreativních námětů, her a metodických postupů pro výuku německého jazyka s využitím konkrétních výukových materiálů ověřených v řadě škol, jejichž používání si klade za cíl zefektivnit vyučovací proces, nenucenou formou zvýšit motivaci a koncentraci žáků, podnítit jejich kreativitu a chuť ke studiu, a tím prohloubit jejich jazykové dovednosti. Zároveň umožňují posílit logické myšlení, paměť a smyslovou pohotovost žáků.

Podstatou představovaných výukových materiálů (příp. aplikací) a metodických typů je výrazné grafické zpracování a použití značného množství ilustrací, fotografií či jiných vizuálních prvků vytvořených speciálně pro potřeby konkrétního výukového obsahu. Vizuální prvky jsou tzv. „šity na míru“ jednotlivým výukovým potřebám a velmi silně využívají přirozené kreativity, obrazotvornosti a fantazie žáků i učitelů.

Učitelé si v rámci vzdělávacího programu osvojí metodické postupy a praktické principy didaktických materiálů, pracovních listů, obrazových materiálů a schémat pro výuku německého jazyka. Naučí se používat materiály šité na míru odpovídající konkrétním požadavkům žáků. Seznámí se s hravou, ale přesto seriózní výukou, která v žádném případě nesnižuje význam a rozsah obsahu ve prospěch formy, ale která žákům umožňuje výukový obsah dobře zažít a užít.

Výukové materiály a aplikace včetně metodických postupů vznikly a neustále vznikají v autorské dílně obou lektorek – Mgr. Lenky Švecové a Mgr. Hany Urbanové. Obě lektorky zpracovávají materiály jak z hlediska grafického včetně autorských ilustrací, tak metodického. Obsahové zdroje pocházejí z vlastní výukové praxe a potřeb žáků / studentů nebo z pilotáží ve školách a konkrétních požadavků učitelů a žáků / studentů. Součástí jejich autorské dílny je tedy i řada tvořivých a nadšených učitelů z mnoha českých škol společně se svými třídami, kteří mají na výsledné podobě materiálů a výběru výukových postupů rozhodující podíl. Jedná se tedy o velmi progresivní a aktuální zpracování výukových obsahů odpovídající konkrétním potřebám a vzdělávacím cílům jednotlivých jazykových oblastí a cílových skupin.

Rozpis aktivit a hodinových dotací:

2 hod.

- přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování

- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí

- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce

4 hod.

- ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu

- aplikace materiálů ve výuce

- ukázka možnosti převodu uvedeného principu na jiné výukové téma dle výběru účastníků

- aplikace daného nástroje na vybrané téma + příklady dalších možností využití daného nástroje

2 hod.

- další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívající představovaný princip aktivizační metody

- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu

- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách, společná diskuse nad možnostmi využití naučených principů

- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků semináře


Kreativní metody výuky německého jazyka s využitím obrazových materiálů II

Číslo akreditace: MSMT-6714/2018-1-381)

Hodinová dotace: 16 hodin (2 semináře v rozsahu 8 hodin, lze využít v rámci Šablon)

Cílová skupina: učitelé německého jazyka na ZŠ, SŠ, VOŠ

Lektorky: Mgr. Hana Urbanová a Mgr. Lenka Švecová

Poplatek: 2500 Kč/účastníka

Informace: Mgr. Hana Urbanová Mail 

Charakteristika a cíl kurzu: viz výše

Rozpis aktivit a hodinových dotací:

2 hod.

- přehled možností využívaných materiálů, vysvětlení jejich grafické podoby a důvodu zpracování

- seznámení se základními principy materiálů, využití obrazových složek a souvislostí

- praktické ukázky různorodých forem materiálů a způsob jejich používání ve výuce

12 hod.

- využití jednotlivých typů grafických prvků za účelem zobrazení názornosti a provázanosti / souvislostí jazykových prvků

- používání barev pro zdůraznění provázaných a souvisejících prvků obsahu (4 hod.)

- používání návodných vizuálních prvků + jejich skládání za sebou do struktury výukového obsahu (4 hod.)

- zobrazení souvislostí ve výukovém obsahu, principy „kategorizace“ jazykové oblasti (4 hod.)

- ukázka několika ucelených materiálů zpracovaných pro konkrétní téma, jeho návaznosti, sled vizuálních kroků a stavebních kamenů zpracování výukového tématu

- aplikace materiálů ve výuce

- ukázka možnosti převodu uvedených principů na jiné výukové téma dle výběru účastníků

- aplikace daných nástrojů na vybrané téma + příklady dalších možností využití daných nástrojů

2 hod.

- další praktické příklady materiálů, komiksů, her, příběhů, grafických archů, cílených ilustrací apod. využívající představované principy aktivizačních metod

- konkrétní využití ve výuce, možnosti rozšíření účinnosti materiálu

- aplikace představovaných principů z jednotlivých materiálů na obdobná témata, která aktuálně účastníci řeší ve svých výukových hodinách

- evaluace formou dotazníku spokojenosti a přímých zpětných vazeb účastníků semináře 
 
UKPedf © 2009