PRAGER DEUTSCHE LITERATUR IN DEUTSCHLAND UND EUROPA

Projekt podpořený německou grantovou agenturou DAAD (č. 50736991) je zaměřen na rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce studentů Katedry germanistiky UK PedF a studentů z Institut für Germanistik Lipské univerzity. Projekt je realizován od roku 2010 a jeho trvání je prodlouženo do roku 2018.


Garantkami projektu jsou za českou stranu doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. a za německou stranu prof. Dr. Ilse Nagelschmidt.


Výstupem ze setkání studentů a pedagogů jsou společné publikace:

Společná publikace č. 1: Arbeitsergebnisse des Studienjahres 2011/2012 zu Leo Perutz (2011/2012): Dokument ke stáhnutĂ­  Leo Perutz

Společná publikace č. 2: Anna Seghers Transit und Lenka Reinerová Schiffskarte (2012/2013) Dokument ke stáhnutĂ­  Anna Seghers und Lenka Reinerová

Společná publikace č. 3: Der jüdische Schriftsteller und Journalist Hans Natonek. Sein Leben und sein Roman Die Straße des Verrats in wissenschatlicher Betrachtung (2013/2014) Dokument ke stáhnutĂ­  Hans Natonek

Společná publikace č. 4: Der ‚rasende Reporter‘ Egon Erwin Kisch. Beiträge zu Leben und Werk des Autors unter besonderer Berücksichtigung seines Reportagebandes Marktplatz der Sensationen (2014/2015) Dokument ke stáhnutĂ­  Egon Erwin Kisch


FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE WÖRTERBUCH

Das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch ist ein auf das gesamte Frühneuhochdeutsche (14. bis 16. Jahrhundert) bezogenes Grundlagenwerk für alle historischen Disziplinen mit sprachlich verfasstem Gegenstand. Im Augenblick liegen 6 Bände und einige Lieferungen im Umfang von rund 6000 Seiten vor; weitere 6 Bände werden in Göttingen, unter der akademischen Verantwortung von Frau Professor Dr. Anja Lobenstein-Reichmann und ihres Mannes, Professor Dr. Oskar Reichmann erarbeitet.

Ausführende Akademie ist die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, die den Antrag der Herausgeber unterstützt hat. Der Umfang des Antrags beläuft sich auf 1 Leitungsstelle, 4 Redaktorenstellen, 1 Korrektorenstelle und 1 Stelle für die Digitalisierung; die Förderungszeit beträgt 15 Jahre, die Fördersumme knapp 600 000 Euro pro Jahr. Es geht also um einen Förderbetrag von insgesamt rund 9. Mill. Euro.


Slovník rané nové horní němčiny, vztahující se na celou ranou novou horní němčinu (14.–16. stol.), představuje základní práci pro všechny historické disciplíny zabývající se jazykem. V současné době je k dispozici 6 svazků a dodatky v rozsahu asi 6000 stran; dalších 6 svazků bude vypracováno v Göttingenu pod akademickým vedením naší kolegyně paní Prof. Dr. Anji Lobenstein-Reichmannové a jejího manžela Prof. Dr. Oskara Reichmanna.

Projekt je realizován Akademií věd v Göttingenu, jež podpořila žádost vydavatelů. Rozsah žádosti zahrnuje 1 vedoucí místo, 4 redaktorská místa, 1 místo korektora a 1 místo pro digitalizaci; projekt bude financován po dobu 15 let, finanční podpora obnáší 600 000 euro ročně. Jedná se tedy o příspěvek v celkové výši 9 mil. eur.

 
 
UKPedf © 2009