Dětský uzel aktuálního dokumentu Studium na KG

KATEDRA GERMANISTIKY

Katedra germanistiky se zaměřuje na přípravu budoucích učitelů německého jazyka a literatury pro základní a střední školy v bakalářském a magisterském studijním programu. Katedra germanistiky zajišťuje rovněž rigorozní řízení a nově i doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou.

Kromě všech základních studijních programů nabízí i možnost rozšíření aprobace v rámci celoživotního vzdělávání. V oblasti výuky německého jazyka spolupracuje se základními i středními školami a nabízí jazykové a metodické kurzy pro učitele němčiny. Pro zkvalitnění jazykové vybavenosti doporučuje a zajišťuje stipendijní pobyty Erasmus+ na několika německých a rakouských univerzitách a dalších vysokých školách, s nimiž má uzavřeny smlouvy o spolupráci.

Vedle pedagogické činnosti vykazuje katedra významné výsledky ve své badatelské činnosti, zaměřené v oblasti teoretické pedagogiky na reflexi kurikulární reformy primárního a sekundárního vzdělávání do přípravy budoucích učitelů cizích jazyků včetně různých aspektů problematiky vícejazyčnosti, v oblasti germanistické jazykovědy především na výzkum kontrastivní a kontaktové lingvistiky, v oblasti literatury pak na výzkum německy psané literatury z českých zemí, zvláště pražské německy psané literatury v mezinárodním badatelském kontextu, na výzkum a propagaci rakouské a švýcarské literatury jako tzv. minoritních literatur německého jazyka, na výzkum literární topografie a na didaktiku literatury pro děti a mládež.

Odkaz v rámci webu  přehled studijních programů pro přihlášení


Adresa:

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

Katedra germanistiky

Spálená 10, 116 39 Praha 1

ExternĂ­ odkaz mapa

Korespondenční adresa:

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

Katedra germanistiky

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Telefonní spojení:

221 900 355

221 900 351



E-mail:

Mail 

AKTUÁLNĚ


Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Ersasmus+

- 25. 3. 2019 (pondělí) od 15:30 do 17:00 na Katedře germanistiky ve Spálené ulici č. 10 (2. patro)

- 2. 4. 2019 (úterý) v téže místnosti od 13:30 do 15:00.

Studenti si mohou vybrat termín, který jim vyhovuje. Prosíme o zprávu do pondělí 12:00 (na e-mail: tamara.buckova@pedf.cuni.cz) s informací, ve kterém termínu se dostavíte.


Přípravný kurz k přijímací zkoušce z německého jazyka a literatury.

Termíny konání kurzu: vždy v sobotu 30. 3., 6. 4., 13. 4. 2019, od 9:00 do 16:30

Délka trvání: 20 hodin – 3 setkání

Kurz je pro uchazeče o studium zdarma. Jako přihláška platí e-mail  poslaný na adresu garanta kurzu.

Další informace Dokument ke stáhnutĂ­ zde


Otevření doktorského studijního programu Německý jazyk a literatura s didaktikou pro ak. rok 2019/2020

Pro ak. rok 2019/2020 bude nově otevřen doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou v prezenční i kombinované formě.

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2019

Termín přijímacího řízení: 14. 6. 2019 (Náhradní termín: 9. 7. 2019)

Informace poskytne garant programu: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Mail 

Den otevřených dveří: 15. 3. 2019 15.00 - 17.00 hodin. ExternĂ­ odkaz Další informace


Zpráva pro zájemce o rozšíření aprobace pro německý jazyk a literaturu v rámci CŽV

Pro ak. rok 2019/2020 otevíráme v rámci CŽV vzdělávací program Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Studium je určeno pro absolventy magisterského studia učitelského zaměření (nebo absolventy neučitelských vysokých škol rovnocenného stupně s doplněným pedagogickým vzděláním) různých oborů s praktickou znalostí NJ, kteří si chtějí rozšířit učitelskou kvalifikaci o další obor.

NověZveřejněny termíny přijímací zkoušky Odkaz v rámci webu zde.


Rekonstrukce budovy v Celetné ul.

Z důvodu rekonstrukce budovy v Celetné ul. má Katedra germanistiky od 1. 9. 2017 nové sídlo v ulici Spálená 10 (nedaleko hlavní budovy), ve 2. patře. Výuka předmětů oboru německý jazyk probíhá převážně v budově VOŠP v Opatovické 18, rovněž nedaleko hlavní budovy (popis cesty: z ulice Lazarská jdeme doprava do ulice Spálená. Přejdeme na druhou stranu ulice přes tramvajové koleje a u obchodu s kuskusem (Chez Amis) zajdeme do průchodu, kde asi po 30 m chůze najdeme vchod do budovy VOŠP). Učebny jsou v SIS označeny písmenem V.



















 
 
UKPedf © 2009