Dětský uzel aktuálního dokumentu Studium na KG

KATEDRA GERMANISTIKY

Katedra germanistiky se zaměřuje na přípravu budoucích učitelů německého jazyka a literatury pro základní a střední školy v bakalářském a magisterském studijním programu. Katedra germanistiky zajišťuje rovněž rigorozní řízení a nově i doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou.

Kromě všech základních studijních programů nabízí i možnost rozšíření aprobace v rámci celoživotního vzdělávání. V oblasti výuky německého jazyka spolupracuje se základními i středními školami a nabízí jazykové a metodické kurzy pro učitele němčiny. Pro zkvalitnění jazykové vybavenosti doporučuje a zajišťuje stipendijní pobyty Erasmus+ na několika německých a rakouských univerzitách a dalších vysokých školách, s nimiž má uzavřeny smlouvy o spolupráci.

Vedle pedagogické činnosti vykazuje katedra významné výsledky ve své badatelské činnosti, zaměřené v oblasti teoretické pedagogiky na reflexi kurikulární reformy primárního a sekundárního vzdělávání do přípravy budoucích učitelů cizích jazyků včetně různých aspektů problematiky vícejazyčnosti, v oblasti germanistické jazykovědy především na výzkum kontrastivní a kontaktové lingvistiky, v oblasti literatury pak na výzkum německy psané literatury z českých zemí, zvláště pražské německy psané literatury v mezinárodním badatelském kontextu, na výzkum a propagaci rakouské a švýcarské literatury jako tzv. minoritních literatur německého jazyka, na výzkum literární topografie a na didaktiku literatury pro děti a mládež.

Odkaz v rámci webu  přehled studijních programů pro přihlášení


Adresa:

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

Katedra germanistiky

Celetná 13, 110 00 Praha 1

Telefonní spojení:

221 900 745

221 900 746

221 900 747


E-mail:

Mail 


AKTUÁLNĚ


Otevření doktorského studijního programu Německý jazyk a literatura s didaktikou pro ak. rok 2019/2020

Pro ak. rok 2019/2020 bude nově otevřen doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s didaktikou v prezenční i kombinované formě.

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2019

Termín přijímacího řízení: 14. 6. 2019 (Náhradní termín: 9. 7. 2019)

Informace poskytne garant programu: Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Mail 

Den otevřených dveří: 15. 3. 2019 15.00 - 17.00 hodin. ExternĂ­ odkaz Další informace


Zpráva pro zájemce o rozšíření aprobace pro německý jazyk a literaturu v rámci CŽV

Pro ak. rok 2019/2020 otevíráme v rámci CŽV vzdělávací program Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Studium je určeno pro absolventy magisterského studia učitelského zaměření (nebo absolventy neučitelských vysokých škol rovnocenného stupně s doplněným pedagogickým vzděláním) různých oborů s praktickou znalostí NJ, kteří si chtějí rozšířit učitelskou kvalifikaci o další obor.

NověZveřejněny termíny přijímací zkoušky Odkaz v rámci webu zde.
 
 
UKPedf © 2009