Dětský uzel aktuálního dokumentu Studium na KG

KATEDRA GERMANISTIKY

Katedra germanistiky se zaměřuje na přípravu budoucích učitelů německého jazyka a literatury pro základní a střední školy v bakalářském a magisterském studijním programu. Kromě všech základních studijních programů nabízí i možnost rozšíření aprobace v rámci celoživotního vzdělávání. V oblasti výuky německého jazyka spolupracuje se základními i středními školami a nabízí jazykové a metodické kurzy pro učitele němčiny. Pro zkvalitnění jazykové vybavenosti doporučuje a zajišťuje stipendijní pobyty Erasmus+ na několika německých a rakouských univerzitách a dalších vysokých školách, s nimiž má uzavřeny smlouvy o spolupráci.

Vedle pedagogické činnosti vykazuje katedra významné výsledky ve své badatelské činnosti, zaměřené v oblasti teoretické pedagogiky na reflexi kurikulární reformy primárního a sekundárního vzdělávání do přípravy budoucích učitelů cizích jazyků včetně různých aspektů problematiky vícejazyčnosti, v oblasti germanistické jazykovědy především na výzkum kontrastivní a kontaktové lingvistiky, v oblasti literatury pak na výzkum německy psané literatury z českých zemí, zvláště pražské německy psané literatury v mezinárodním badatelském kontextu, na výzkum a propagaci rakouské a švýcarské literatury jako tzv. minoritních literatur německého jazyka, na výzkum literární topografie a na didaktiku literatury pro děti a mládež.

Odkaz v rámci webu  přehled studijních programů pro přihlášení


Adresa:

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

Katedra germanistiky

Spálená 10, 116 39 Praha 1

ExternĂ­ odkaz mapa

Korespondenční adresa:

Pedagogická fakulta Univerzita Karlova

Katedra germanistiky

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Telefonní spojení:

221 900 355

221 900 351E-mail:

Mail 

AKTUÁLNĚ


Rekonstrukce budovy v Celetné ul.

Z důvodu rekonstrukce budovy v Celetné ul. má Katedra germanistiky od 1. 9. 2017 nové sídlo v ulici Spálená 10 (nedaleko hlavní budovy), ve 2. patře. Výuka předmětů oboru německý jazyk bude probíhat převážně v budově VOŠP v Opatovické 18, rovněž nedaleko hlavní budovy (popis cesty: z ulice Lazarská jdeme doprava do ulice Spálená. Přejdeme na druhou stranu ulice přes tramvajové koleje a u obchodu s kuskusem (Chez Amis) zajdeme do průchodu, kde asi po 30 m chůze najdeme vchod do budovy VOŠP). Učebny jsou v SIS označeny písmenem V.


Zpráva pro uchazeče CŽV

Pro ak. rok 2018/2019 otevíráme v rámci CŽV vzdělávací program Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Studium je určeno pro absolventy magisterského studia učitelského zaměření (nebo absolventy neučitelských vysokých škol rovnocenného stupně s doplněným pedagogickým vzděláním) různých oborů s praktickou znalostí NJ, kteří si chtějí rozšířit učitelskou kvalifikaci o další obor.

NověZveřejněny termíny přijímací zkouškyOdkaz v rámci webu zde. Další informace a reference naleznete Odkaz v rámci webu zde.


Nabídka studia specializace na německý jazyk pro uchazeče o studium programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Uchazečům o studium programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy nabízíme studium specializace na německý jazyk. Němčina je v Evropské unii nejčastějším mateřským jazykem a stále zůstává jedním z nejdůležitějších cizích jazyků. Od školního roku 2013/2014 se změnily školní osnovy na základních školách a byl v nich zaveden povinný druhý cizí jazyk; v důsledku toho uplatnění učitelů-němčinářů neustále roste. Podrobné informace naleznete v odkazu "Pro uchazeče" a na informačním letáku Dokument ke stáhnutĂ­  Informační letáček . Reference studentů naleznete Dokument ke stáhnutĂ­  zde.

 
 
UKPedf © 2009