Aktuální informace

  • Své příspěvky do časopisu zasílejte průběžně.

  • O jejich umístění do určitého dvoučísla budete informováni. Článek je zařazen na základě aktuálního počtu příspěvků i délky recenzního řízení.

  • časopis Psychologie pro praxi byl zařazen po nejnovější aktualizaci na ExternĂ­ odkaz Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice

  • Časopis Psychologie pro praxi, který vydává katedra psychologie FFUK v Karolinu  je od roku 2013 excerpován v databázi ExternĂ­ odkaz C.E.E.O.L., online archivu zpřístupňujícím fulltext humanitních a sociálně-vědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti střední a východní Evropy. Zařazení do databáze zvyšuje hodnotu publikování v časopisu. Zásluha patří dr. Hedvice Boukalové, Janě Matějkové a pracovníkům nakl. Karolinum.

  • Časopis Psychologie pro praxi byl zařazen v srpnu 2017 do databáze ExternĂ­ odkaz DOAJ - jde o databázi, která zprostředkovává přístup ke kvalitním recenzovaným časopisům v režimu open access