RedakcePředsedkyně:
Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. - katedra psychologie FF UK Praha


Členové redakční rady:
Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. – Psychologický ústav MU BrnoProf. PhDr. Jozef Džuka, CSc. - Katedra základných psychologických vied a psychologickej metodológie, FF Prešovská univerzita v PrešověDoc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. – Katedra psychologie FF UK PrahaDoc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. – fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněPhDr. Jozef Ihnacík, Ph.D. - Pedagogicko-psychologická poradna KošiceDoc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. - Katedra psychologie a sociologie řízení VŠE, PrahaProf. Odette Lescarett, Universités a Unîmes /Montpellier III.PhDr. Václav Mertin - Katedra psychologie FF UK PrahaProf. dr hab. Tadeusz Rotter, Uniwersytet Opolski, PolskoDoc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. – Katedra psychologie FF UK PrahaProf. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. – Psychologický ústav MU BrnoDoc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. – Katedra psychologie FF UK PrahaProf. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – Katedra psychologie FF UK PrahaRedakční kruh pedagogické a školní psychologie pracuje ve složení:PhDr. Václav Mertin (vedoucí kruhu) - katedra psychologie FF UK PrahaPaedDr. et Mgr. Anna Kucharská PhD. – katedra pedagogické a školní psychologie PF UK PrahaDoc. Lenka Lacinová PhD. – katedra psychologie FSS MU BrnoRedakční kruh psychologie zdraví a klinická psychologie působí ve složení:Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. - katedra psychologie FF UK PrahaPhDr. Iva Šolcová, Ph.D. - Psychologický ústav AV ČR PrahaPhDr. Bohumil Vašina, Ph.D. - PF Ostravské univerzity, Ostrava.Redakční kruh vývojové a sociální psychologie pracuje ve složení:Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. (vedoucí kruhu) - katedra psychologie FF UK PrahaProf. PhDr. Marek Blatný, CSc. - Psychologický ústav AV ČR BrnoPhDr. Daniela Sobotková, CSc. - Ústav pro péči o matku a dítě, PrahaProf. PhDr. Jozef Výrost, Dr. Sc. – Společenskovedný ústav SAV Košice, Katedra psychologie FF UK Praha


Redakční kruh psychologie práce a organizace působí ve složení:Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. (vedoucí kruhu) - katedra psychologie FF UK PrahaDoc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. - katedra psychologie a sociologie řízení VŠE Praha


PhDr. Irena Muchová, Henkel ČR, s.r.o., PrahaVýkonná redakce:PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.


Mgr. Ondřej Novák
Překlady souhrnů a anotací:


PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. (anglický jazyk)