• Facebook
  • Instagram
  • RSS
  • Navigator
  • O nás

O nás


Projekt Univerzity Karlovy Sport bez limitů (dále jen SBL) navazuje a rozšiřuje svým obsahem činnost Centra sportovních aktivit ZP studentů UK (CESPOA ZP UK dále jen Centrum), jenž bylo ustanoveno v roce 2004 a jeho vedoucím byl vysokoškolský pedagog PaedDr. Jan Hruša, CSc.


Hlavním cílem činnosti Centra bylo vytváření podmínek pro realizaci sportovních aktivit studentů se specifickými potřebami UK. Tímto vytvářením podmínek je myšleno hlavně:

  a. 

Zajištění speciálních sportovních pomůcek, které zprostředkují radost z pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami jinak nedosažitelných.

  b. 

Vytvoření didaktických a metodických postupů.

  c. 

Výchova instruktorů, trasérů a doprovodů pro bezpečnost při realizaci vybraných sportovních aktivit.


Centrum mělo od svého založení základnu na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (Veleslavín), při Katedře sportů v přírodě, kde dr. Hruša působí již více než 40 let jako učitel lyžování a vodních sportů, za tuto dobu měl možnost vychovat si své nástupce, kteří navazují plynule na jeho činnost.


Hlavní činností projektu SBL je popularizace aplikovaných pohybových aktivit osob se specifickými potřebami, prostřednictvím sportovních akcí otevřených pro členy akademické obce i zainteresovanou veřejnost.


Doplňkovou činností projektu je spolupráce se speciálními školami a neziskovými organizacemi zabývajícími se problematikou osob se specifickými potřebami.


Mezi hlavní akce projektu patří: Kurzy běžeckého a sjezdového lyžování OSP, Kurzy vodních sportů a cyklistiky OSP, Plavání OSP, Pohybové aktivity pro všechny.Organizační tým

Mgr. Filip Hruša

Absolvoval dvě bakalářská studia na Univerzitě Karlově při Fakultě tělesné výchovy a sportu, prvním z nich je Tělesná výchova a sport (TVS, 2017), tím druhým je Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV, 2017). Na finské HAAGA-HELIA University of Applied Sciences absolvoval program EUDAPA (European Univesity Diploma in Adapted Physical Activity, 2016-2017). Od roku 2017 působí na Katedře sportů v přírodě UK FTVS jako externí lektor při outdoorových kurzech letních a zimních aktivit oboru APTV a Ortotik-protetik. Dále pokračoval v navazujícím magisterském studiu oboru APTV, které dokončil v roce 2019, v rámci tohoto programu absolvoval zahraniční stáž v neziskové organizaci Rocky Mountain Adaptive, Canmore, Alberta – Kanada, kde se věnoval lyžování osob se specifickými potřebami. V roce 2019 nastoupil na postgraduální doktorské studium oboru Biomechanika na FTVS UK, kde se věnuje lyžování osob po amputaci dolních končetin. Mezi lety 2010-2020 působil jako instruktor a organizační pracovník v CESPOA ZP UK. V roce 2018 se stal spoluzakladatelem a předsedou správní rady neziskové organizace Czech ski school of amputees, z.ú. V roce 2019 přednáší na celosvětovém kongresu výuky lyžování INTERSKI – Pamporovo, Bulharsko na téma lyžování na dvou lyžích osob po amputaci dolních končetin. V roce 2020 se podílel na založení univerzitního spolku Motus in Academica, z.s., kde působí jako předseda správní rady. Od roku 2021 Působí jako koordinátor pro popularizační aktivity spojené se sportem pro studenty se specifickými potřebami pod názvem Sport bez limitů.

PhDr. Jaroslav Tomek

V roce 2018 dokončil studium Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV) na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, v rámci tohoto programu absolvoval dvou semestrální studijní program na UFR de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), Nice – Francie. Následně pokračuje v magisterském oboru APTV, při kterém absolvoval semestrální studijní program na UFR STAPS, Montpellier, Francie. V roce 2019 nastoupil na Studium Jógy a jógové terapie (UK FTVS), v tomto roce také nastoupil na Studium tradiční čínské medicíny (TCM Institut). Mezi lety 2014-2017 působil jako osobní asistent osob se specifickými potřebami v organizaci Asistence o.p.s. Dále mezi lety 2016-2019 působil jako trenér a masér handicapovaných atletů u Sportovního Clubu Jedličkova ústavu v Praze, z.s. V roce 2016 se podílel na založení neziskové organizace DGAFASAP, z.s. (grantisté americké ambasády). Od roku 2017 působí jako asistent při výuce studentů se specifickými potřebami a jako lektor při kurzech oboru APTV (UK FTVS). V roce 2018 se stal rovněž spoluzakladatelem neziskové organizace Czech ski school of amputees, z.s. V roce 2019 se aktivně účastnil kongresu INTERSKI v Bulharském Pamporovu. Od roku 2021 se aktivně podílí na chodu projektu UK Sport bez limitů.

PaedDr. Jan Hruša, CSc.

V roce 1977 se stal absolventem magisterského oboru Tělesná výchova – branná výchova se specializací lyžování na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy. Od svého absolutoria působí na Katedře sportů v přírodě (KSP, UK FTVS) jako odborný asistent na Oddělení lyžování a na Oddělení vodních sportů. Při této katedře zakládá v roce 1978 povinnou výuku jachtingu a windsurfingu. Následně získal v roce 1982 titul doktor pedagogiky (PaedDr.) V roce 1990 obhájil disertační práci na téma Sledování vybraných ukazatelů náročnosti windsurfingu s ohledem na jejich využití ve vyučovacím procesu a na jejím základě získává titul kandidát věd. Mezi lety 1993-1994 se podílel na tvorbě studijního oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (UK FTVS) hlavně v oblasti lyžování a vodních sportů. Za svou kariéru se aktivně účastnil několika celosvětových kongresů výuky lyžování INTERSKI: 1995, Nozawa Onsen – Japonsko, 1999, Beitostolen – Norsko, 2003, Crans Montana – Švýcarsko, 2011, St. Anton – Rakousko, 2019, Pamporovo – Bulharsko. V roce 2004 byl kolegiem rektora UK schválen projekt dr. Hruši Centrum sportovních aktivit zdravotně postiženích studentů Univerzity Karlovy (CESPOA ZP UK), ve kterém až do roku 2020 působil jako vedoucí pracovník. Mezi lety 2005-2011 byl vedoucím Katedry sportů v přírodě (UK FTVS).

Poslední změna: 12. březen 2022 09:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: