• Absolventi
 • Klub Alumni UK a fakultní absolventské spolky

Klub Alumni UK a fakultní absolventské spolkyTematiku absolventů Univerzity Karlovy lze nazírat dvěma způsoby, a sice jednak prizmatem univerzity, jednak očima lidí, kteří již ukončili své akademické vzdělání.


Ze strany univerzity představuje kontakt s absolventy zejména:


 • budování image (kontakty ve vědě, průmyslu, státní správě, sportu a dalších oblastech lidské činnosti),

 • zdroj motivace (příklady úspěšných osobních příběhů sloužících jako dobrý příklad dosažení životního úspěchu vzděláním),

 • možnost marketingového využití této skupiny v různých projektech univerzity,

 • získávání zpětné vazby (např. feedback o kvalitě výuky, sociálního zázemí nebo nastavení studijních programů),

 • zdroj potenciálních zaměstnanců a spolupracovníků,

 • zdroj potenciálních nových studentů (je vysoce pravděpodobné, že dítě bude studovat stejnou univerzitu jako jeho rodič),

 • zdroj rozvoje mezinárodní spolupráce,

 • zdroj inovací a rozvojových projektů,

 • zdroj financí pro univerzitní nebo fakultní projekty,

 • zdroj informací o uplatnění na trhu práce (sladění studijních plánů s potřebami praxe).


Absolventi tak pro Univerzitu Karlovu představují jeden ze strategických zdrojů a univerzita o ně musí začít pečovat již v době jejich studia.


Ze strany absolventů nazíráme tematiku alumni jako možnost:


 • se účastnit nebo zapojovat do pořádání společenských, kulturních nebo odborných akcí UK,

 • účastnit se setkání absolventů,

 • aktivního zapojení do dalšího vzdělávání,

 • podílet se svými aktivitami na rozvoji univerzity,

 • zařazení se do společensky významné a aktivní skupiny držitele diplomu UK.


Poslední změna: 30. říjen 2017 11:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika