SoutěžeSoutěže vědeckých projektů se řídí zákonem O podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací č. 130/2002 Sb. a dále podle pravidel jednotlivých poskytovatelů, což jsou jednotlivá ministerstva, případně agentury, jako je Grantová agentura ČR nebo Technologická agentura ČR.


Tematicky se soutěže liší dle zaměření ministerstev nebo agentur, které soutěže vyhlašují a lze zde najít jak projekty zaměřené na podporu excelentních vědců, tak projekty zaměřené na podporu národní kultury nebo projekty podporující návrat mladých vědců zpět do ČR. Ve všech typech soutěží dosahují žadatelé - výzkumníci z Univerzity Karlovy velmi dobrých výsledků.


Informace o aktuálních soutěžích naleznete na stránkách Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Poslední změna: 11. říjen 2017 14:19 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika