Evropské centrum


Evropské centrum zapojuje vědecké pracovníky univerzity do mezinárodních vědeckých sítí a pomáhá mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům získávat finanční prostředky na vědu a výzkum.


Centrum spolupracuje individuálně s jednotlivými fakultami UK a poskytuje jim pomoc a podporu při podávání projektů. Je napojené na národní a evropské instituce odpovědné za evropské vědecké projekty především Horizont 2020Erasmus+ a další. Intenzivně spolupracuje s Českou styčnou kanceláří pro výzkum,vývoj a inovace CZELO, která poskytuje bezplatné stáže, dále také např. s Medicínským informačním centrem pro evropské projekty (MICEP).


Vzhledem ke svému charakteru aktivity centra procházejí odborem pro vědu a výzkum, zahraničním a studijním odborem s podporou odboru právního a ekonomického. Centrum bylo vytvořeno na jaře 2014.
Poslední změna: 26. říjen 2017 11:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika