Struktura

AKTUALITY (V DANÉ SEKCI O UNIVERZITĚ)

KALENDÁŘ (této sekce)

První aktualita

Druhá aktualita

Třetí aktualita


O struktuře Univerzity Karlovy


Univerzitu Karlovu tvoří fakulty, ústavy, odborná pracoviště a účelová zařízení. V čele univerzity stojí rektor volený Akademickým senátem UK, který sestává ze zástupců jednotlivých fakult. Rektor řídí odborný a administrativní chod univerzity prostřednictvím rektorátu, odborných rad, komisí a poradních orgánů, hospodářský chod pak prostřednictvím kvestora.

Poradní orgány rektora


Podadresář 3 - Schéma univerzitní struktury - link


Podadresář 4 -

atd. - link
Poslední změna: 18. duben 2018 11:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika