Významné obory a projekty


Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou středoevropského regionu, která za svoji podstatu považuje jednotu výuky a vědy. Univerzita si je vědoma toho, že pouze kvalitní vědecko-výzkumná činnost zajistí, aby výuka byla vedena odborníky, kteří jsou schopni seznámit studenty s nejnovějšími poznatky a trendy ve svých oborech.


Přední vědní obory Univerzity Karlovy:


  • fyzická geografie, geoinformatika a kartografie,

  • výzkum kardiovaskulárních onemocnění,

  • egyptologie, výzkum civilizací, komplexity a resilience,

  • krize racionality a moderní myšlení, 

  • modelování racionální nepozornosti v ekonomii,

  • modelování (nano)materiálů,

  • částicová a jaderná fyzika,

  • aplikované počítačové vědy,

  • vzácná hereditární ocemocnění,

  • neurovědy.


V současné době působí na UK padesát výzkumných infrastruktur, definovaných buď jako vědecká centra, nebo jako součásti evropských nebo světových sítí sloužících ke sdílení dat. Fakulty a součásti Univerzity Karlovy se každoročně zapojují rovněž do grantových programů Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR, jakož i do rezortních programů jednotlivých ministerstev.


Důležitým aspektem vědecké práce je kvalifikační růst akademických pracovníků. Tituly docentů a profesorů z UK se tradičně těší velkému respektu.


Poslední změna: 19. duben 2018 17:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika