Spolupráce

spoluprace


Univerzita Karlova spolupracuje s velkým počtem domácích a zahraničních institucí. Cílem této kooperace je nejen podpora a rozvoj terciálního vzdělávání a vědy, ale i šíření tradičních humanitních a demokratických hodnot.


V České republice UK spolupracuje se všemi českými vysokými školami, dále pak např. s Akademií věd ČR, Magistrátem hl. města Prahy, Českým hydrometeorologickým ústavem, pěti s fakultními nemocnicemi (třemi v Praze, Hradci Králové a Plzni), s mateřskými, základními a středními školami a stovkami dalších institucí. V mediální oblasti se jedná o dlouhodobou spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem.


Akademičtí pracovníci UK působí v grémiích řady státních, samosprávných, společenských a jiných orgánů a institucí.


Univerzita Karlova je členem řady významných mezinárodních organizací, čímž se významně podílí na upevňování svého dobrého jména v zahraničí. Dalším cílem mezinárodní spolupráce je zajištění kontinuálního transferu nejmodernějších vědeckých poznatků a pedagogických postupů. Děje se tak prostřednictvím meziuniverzitních dohod a mezinárodních výměnných studijních programů, které umožňují studentům i učitelům studijní a pracovní pobyty v zahraničí.


V rámci zahraniční pomoci UK podporuje studium studentů z mimoevropských zemí, a to prostřednictvím stipendia Václava Havla.

Poslední změna: 6. listopad 2017 14:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika