Strategie

Strategie


Strategie Univerzity Karlovy pro 2. a 3. dekádu 21. století


 • Filozofie


  Univerzita Karlova se na počátku 21. století profiluje jako důsledná obhájkyně a propagátorka svobodného a moderního vysokoškolského učení, vědění a výzkumu. Šíření tolerance a respektu k ostatním spolu se svobodou bádání a vzdělávání představují základní strategické filozofické principy, na nichž je založena autonomie a nezávislost univerzity.


 • Komunikace a kvalita


  Mezioborová, národní a mezinárodní spolupráce a zavádění nových vědeckých a technologických poznatků do učení, vzdělávání a výzkumu jsou hlavním hnacím motorem modernizace univerzity. Komunikace univerzity je otevřená jak směrem ven, tak i dovnitř. Interní komunikace mezi studenty, učiteli, vědci i ostatními zaměstnanci přispívá ke kvalitě výuky, vědy a veškerých sdílených informací.


 • Lidské zdroje


  Kvalitní odměňování všech pedagogických, vědeckých, nepedagogických a ostatních pracovníků UK a vytvoření podmínek pro jejich celoživotní vzdělávání a rozvoj zůstává prioritou UK.


 • Prostory


  Zajištění důstojných učebních, vědeckých, laboratorních, administrativních, sportovních a společenských prostor odpovídajících aktuálním potřebám a údržba historických budov a jiných nemovitostí spojených s každodenním chodem univerzity je nezbytným předpokladem důstojné existence a růstu UK.


 • Internacionalizace


  Mezinárodní spolupráce podporuje mobilitu studentů a akademických pracovníků. Díky cílenému posilování internacionalizace univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizacích a univerzitních sítích.Poslední změna: 28. únor 2020 10:52 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika