• Studenti

StudentiUniverzita Karlova má pestrou nabídku studijních programů a oborů, z nichž řada je v Česku zcela unikátní (např. adiktologie, egyptologie, klimatologie a další).


V některých studijních programech lze studovat v dvouoborové kombinaci, některé z nich lze uspořádat i kombinací studia na dvou fakultách.


Výuka v bakalářských a magisterských programech se řídí harmonogramem akademického roku a probíhá podle kreditního systému, který je vytvořen v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS).


Kreditní systém umožňuje vybrat si za volitelné předměty také přednášky či semináře z jiných oborů nebo kurzy vyučované na jiných fakultách; čímž se zvyšuje prostupnost, variabilita a interdisciplinárnost studia a usnadňuje se mobilita studentů mezi partnerskými vzdělávacími institucemi.


Studium v češtině je zdarma pro všechny, a to včetně zahraničních studentů (kteří splnili předepsanou českou jazykovou zkoušku pro cizince). Výuka v cizích jazycích (angličtině, němčině a francouzštině) je zpoplatněna.


Informace týkající se navazujícího nebo zcela nového studia naleznete v následujících odkazech:Studenti mohou být za své vynikající studijní výsledky oceněni, a to jak Univerzitou Karlovou, tak svojí fakultou nebo vnějšími subjekty. Přehled cen udělovaných studentům nalezenete zde.Poslední změna: 24. listopad 2017 11:24 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika