Ceny udělované studentůmCeny určené studentům Univerzity Karlovy se dělí na tři skupiny – rektorské ceny, fakultní ceny a ceny udělované vnějšími subjekty. Mezi nejvýznamnější ceny udělované Univerzitou Karlovou patří:


  • Bolzanova cena,

  • Cena rektora,

  • Mimořádná cena rektora.


Bolzanovou cenou jsou odměňováni studenti za mimořádně objevné práce vzniklé během studia v kategorii společenskovědní, kategorii přírodovědné a kategorii lékařské.


Cena rektora je určena nejlepším absolventům bakalářského a magisterského studia a každoročně ji může získat jeden z absolventů lékařských oborů (Cena prof. MUDr. Karla Weignera), společenskovědních oborů (Cena prof. JUDr. Karla Engliše), přírodovědných oborů (Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského), teologických oborů (Cena Josefa Dobrovského) a učitelského studia (Cena prof. PhDr. Václava Příhody).


Mimořádnou cenu rektora, která se uděluje příležitostně, jsou oceňování studenti za činy mimořádné statečnosti, či vynikající výsledky na poli vědy, kultury, umění nebo sportu. S udílením každé z cen je spojena peněžitá odměna.


Studenti mohou získat řadu dalších ocenění na jednotlivých fakultách Univerzity Karlovy, která udělují přímo děkani fakult nebo nadační fondy.


Univerzita Karlova také navrhuje své studenty k ocenění vnějším subjektům, studenti mohou být vyznamenáni udělením Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy a Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy.


Poslední změna: 24. listopad 2017 11:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika