• O Univerzitě

O Univerzitě


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity.


Univerzita Karlova (UK) je největší a nejznámější česká vysoká škola.


Jako jediná česká vysoká škola se UK řadí mezi 500 nejlepších světových univerzit.


Univerzita má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.


V současné době má UK v pregraduálním studiu akreditováno 164 studijních programů s 583 obory. V oblasti doktorského studia to je 222 studijních programů. Řada studijních programů je akreditována v anglickém jazyce.


Na Univerzitě Karlově působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti.


Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), nebo prestižních ERC grantů. Studenti UK využívají řady mezinárodních studentských programů, mezi nimiž je nejvýznamnější výměnný program Erasmus +.


Univerzita Karlova spolupracuje s řadou renomovaných univerzit po celém světě. V současné době tato síť zahrnuje téměř 200 partnerských univerzit ze všech kontinentů.
Poslední změna: 17. duben 2018 10:06 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika