Doktorské studium


Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. (speciální ustanovení pro doktorské studium § 47) a podle vnitřních předpisů UK a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace).


Univerzita Karlova nabízí každoročně na svých 17 fakultách studium přes 200 doktorských studijních programů, ve více jazykových mutacích a s různou standardní dobou studia (3 až 4 roky).


Aktuální přehled otevíraných studijních programů a studijních oborů pro konkrétní akademický rok je uveřejněn čtyři měsíce před konečným termínem pro podání přihlášek ke studiu, které se podávají většinou do 30. dubna.


Přesná data a informace jsou k dispozici v Harmonogramu přijímacího řízení pro daný akademický rok nebo u referentek a referentů příslušných fakult.


Klíčovou osobou v doktorském studiu je osoba školitele. Přehled školitelů umožňuje uchazečům vyhledání a kontaktování vhodného školitele za účelem upřesnění projektu disertační práce. Tento přehled je celouniverzitního charakteru.


Poslední změna: 11. říjen 2017 17:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika