Textová verze | Mapa stránek
O časopisu
Obsahy
TR v databázích
Kontakty
Informace pro autory
Home
 

Informace pro autory


Příspěvky do TREF je možno zasílat buď poštou na adresu redakce nebo elektronicky na adresu reflexe@etf.cuni.cz.

Příspěvky musí být v elektronickém, textovém formátu (rtf, doc, odt).

Poznámkový aparát může být formou poznámek pod čarou nebo koncových poznámek, s úplnými bibliografickými údaji (případně s připojenou bibliografií).

Každý odborný článek musí být opatřen stručným souhrnem (v rozsahu 900-1300 znaků) v angličtině nebo němčině.


Recenze musí být opatřeny nadpisem, který není shodný s titulem recenzované knihy. Návodem k tomu, jak napsat správně recenzi, může být článek Stanislava Segerta, ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­  zde:


Rozsah příspěvků je stanoven pro odborné články maximálně 30 tisíc znaků (včetně mezer), pro recenze 5-8 tisíc znaků.

Redakční uzávěrka pro jednotlivá čísla je vždy k 1. 3. a 1. 9.


O uveřejnění rozhoduje redakční rada na základě nejméně dvou nezávislých posudků (posudky si nechává vypracovat redakce).
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.leden 2016 13:48

 


Poslední aktualizace 15.11 2017 11:07, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz