Textová verze | Mapa stránek
O časopisu
Obsahy
TR v databázích
Kontakty
Informace pro autory
Home
 

O časopisu


Teologická reflexe je odborný časopis pro teologii, jehož posláním je především zveřejňovat výsledky původní badatelské činnosti ve všech teologických disciplínách (biblistika, systematika a etika, historická teologie a teologie náboženství, praktická teologie) a ve filosofii (s přednostním důrazem na křesťanskou filosofii). Příspěvky příbuzných oborů (např. lingvistika, historie...) uveřejňujeme, pokud mají zřetelný přesah do teologie.


Vedle původních badatelských prací zveřejňujeme odborné práce přehledové (se záměrem informovat českou odbornou veřejnost o nejnovějším vývoji v oboru) a odborné recenze teologických publikací, v omezené míře pak překlady významných současných zahraničních příspěvků k teologii.


Vydává Univerzita Karlova v Praze - Evangelická teologická fakulta ISSN 1211-1872

Vychází dvakrát ročně po 112 stranách.


Odpovědný redaktor Filip Čapek, Th.D.

Technická redaktorka Mgr. Blanka Košáková


This periodical is indexed in Religion index one: Perodicals

the Index to Book Reviews in Religion, religion indexes: RIO/RIT/IBRR 1975 - on CD-ROM and the ATLA Religion Database

250 S. Wacker Dr., 16th Flr. Chicago, IL 60606

E-mail: atla@atla.com

URL: http://www.atla.com


Redakční rada


prof. Lenka Karfíková, Dr. Theol. / UK ETF

doc. Dalibor Antalík, Dr. / ÚFaR UK FF

prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. / JČU České Budějovice

prof. ThDr. Jan Štefan / UK ETF

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. / CMTF UP Olomouc

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. / UK HTF

doc. ThDr. Martin Wernisch / UK ETF


Editor-in-chief: Mgr. Filip Čapek, Th.D.
Tento dokument

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

22.říjen 2015 15:27

 


Poslední aktualizace 15.11 2017 11:07, Webmaster - Email : webmaster@etf.cuni.cz