Úvod


Právo vysoké školy uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Univerzitě Karlově pro oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu.


Institucionální akreditace pro oblasti vzdělávání opravňuje Univerzitu Karlovu uskutečňovat studijní programy, které náleží do akreditovaných oblastí vzdělávání:


 • 1. Biologie, ekologie a životní prostředí (OV03),

 • 2. Ekonomické obory (OV05),

 • 3. Farmacie (OV08),

 • 4. Filologie (OV09),

 • 5. Filozofie, religionistika a teologie (OV10),

 • 6. Fyzika (OV11),

 • 7. Historické vědy (OV12),

 • 8. Chemie (OV13),

 • 9. Informatika (OV14),

 • 10. Matematika (OV17),

 • 11. Mediální a komunikační studia (OV18),

 • 12. Neučitelská pedagogika (OV19),

 • 13. Politické vědy (OV20),

 • 14. Právo (OV22),

 • 15. Psychologie (OV23),

 • 16. Sociální práce (OV24),

 • 17. Sociologie (OV25),

 • 18. Tělesná výchova a sport; kinantropologie (OV28),

 • 19. Učitelství (OV30),

 • 20. Vědy o umění a kultuře (OV32),

 • 21. Vědy o Zemi (OV33),

 • 22. Všeobecné lékařství a zubní lékařství (OV35), a

 • 23. Zdravotnické obory (OV36).


V rámci institucionální akreditace uděluje Rada pro vnitřní hodnocení UK oprávnění uskutečňovat jednotlivý studijní program pro daný typ (bakalářský, magisterský, doktorský), formu (prezenční, kombinovaná nebo distanční), standardní dobu studia, jazyk výuky a pro fakultu UK (popřípadě s vysokoškolským ústavem) na základě návrhu děkana nebo společného návrhu děkanů fakult (popřípadě s ředitelem ústavu) až na dobu 10 let.


Pokud nemá UK pro danou oblast vzdělávání institucionální akreditaci, pak musí podat žádost o akreditaci na Národní akreditační úřad.


Proces projednávání a předkládání návrhu studijního programu je popsán v Akreditačním řádu, stručný přehled akreditačního procesu je k dispozici zde.


Poslední změna: 4. listopad 2022 08:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám