Příručka

CV, v ideálním případě by měli akademičtí zaměstnanci:

 • Mít v SIS zdrojový životopis pro akreditace

 • Aktualizovat CV v případech významných kariérních postupů (doc., prof., atd.)

 • Aktualizovat CV v případech významných vědeckých publikací (např. publikace článku v prestižním zahraničním časopise, publikace odborné knihy/kapitoly v odborné knize/stati, apod.)

 • Aktualizovat CV v případě změny úvazku na UK

 • Aktualizovat CV v případě změny jména nebo příjmení


Každý doktorský SP musí mít OR, kde zpravidla:

 • Právě jedna komise v SIS zastřešuje všechny jazykové varianty programu, název této komise odpovídá názvu české varianty SP

 • Počet aktivních subkomisí přesně odpovídá počtu jazykových variant SP

 • Subkomise jazykové varianty SP má název shodný s názvem jazykové varianty SP

 • Složení subkomise odpovídá skutečnosti


Před získáním diplomu, musí mít každí doktorand v SIS:

 • Přiřazeného školitele

 • Přiřazené dva oponenty

 • Zkušební komisi pro státní závěrečnou zkoušku a komisi pro obhajobu diplomové práce (pokud zkoušky neproběhly zároveň)

 • Zápisy z těchto zkoušek v SIS

 • Text závěrečné práce v digitálním repozitáři
Poslední změna: 8. únor 2023 14:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám