Metodiky

Akademičko-vědečtí pracovníci

Curriculum Vitae (CV)

 • Mají v SIS zdrojový životopis pro akreditace

 • Aktualizují CV v případech významných kariérních postupů (doc., prof. atd.)

 • Aktualizují CV v případech významných vědeckých publikací (např. publikace článku v prestižním zahraničním časopise, publikace odborné knihy/kapitoly v odborné knize/stati apod.)

 • Aktualizují CV v případě změny úvazku na UK

 • Aktualizují CV v případě změny jména nebo příjmení


Doktorské studijní programy

Oborové rady (OR)

 • Každý doktorský studijní program má OR

 • Každý Ph.D. SP má v SIS právě jednu hlavní komisi, která zastřešuje všechny jazykové varianty programu; název této komise odpovídá názvu české varianty SP (pokud existuje)

 • Počet aktivních subkomisí přesně odpovídá počtu jazykových variant SP

 • Subkomise jazykové varianty SP má název shodný s názvem jazykové varianty SP

 • Složení subkomise odpovídá skutečnosti a je aktualizováno při každé změně složení komise


Doktorand musí mít před dokončením studia

 • Přiřazeného školitele v SIS

 • Přiřazené dva oponenty v SIS

 • Zkušební komisi pro státní závěrečnou zkoušku a komisi pro obhajobu disertační práce (pokud zkoušky neproběhly zároveň) v SIS

 • Zápisy ze SZZ a obhajoby v SIS

 • Text závěrečné práce v digitálním repozitáři
Poslední změna: 8. srpen 2023 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám