Aktuality

Výjezdní zasedání rady pro vnitřní hodnocení

Výjezdní zasedání rady pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení

je akademický samosprávný orgán Univerzity Karlovy, jehož činnost podporuje a rozvíjí  vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity, jakož i činností souvisejících.

Prorektorem pro koncepci a kvalitu vzdělávání je Jan Polák

Prorektorem pro koncepci a kvalitu vzdělávání je Jan Polák

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA

se v roce 2022 stal novým prorektorem pro koncepci a kvalitu vzdělávání. S připomínkami, podněty a náměty se můžete obracet na kvalita@prorektor.cuni.cz

4EU+

4EU+

Aliance 4EU+ spojuje šest významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, , , a . Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.

Fotobanka Univerzity Karlovy

Fotobanka Univerzity Karlovy

Fotobanka Univerzity Karlovy

Redakce Forum vytvořila ve spolupráci s IT oddělením fotobanku, ve které naleznete fotografie pořízené v rámci akcí na Univerzitě Karlově. Přístupná je pro všechny zaměstnance univerzity prostřednictvím přihlášení přes CAS.

Příprava studijních programů

Příprava studijních programů

Příprava studijních programů

Právo vysoké školy uskutečňovat studijní program (přijímat studenty, vyučovat, vydávat diplom a dodatek k diplomu) vzniká na základě institucionální akreditace udělené Univerzitě Karlově pro oblasti vzdělávání nebo na základě akreditace studijního programu.

Týden s e-zdroji na UK

Týden s e-zdroji na UK

Elektronické informační zdroje (EIZ)

jsou zdrojem a pramenem informací. Jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné zejména v prostředí počítačových sítí a prostřednictvím paměťových médií (CD, CD-ROM, DVD).

Všechny aktuality >
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám