• Navigator

Studenti proti pandemii

Cílem výzvy je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. V souladu s novým Strategickým záměrem UK, Etickým kodexem UK a vnitřními pravidly Nadačního fondu usilujeme vypsáním výzvy o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti a solidarity v rámci univerzity.


Výzva je určena pro studenty, studentské týmy a studentské organizace a spolky Univerzity Karlovy.


Cílem projektu SPP je podpořit projekty studentů i studentských organizací Univerzity Karlovy (dále jen UK), zaměřených na zmírňování důsledků pandemie onemocnění COVID-19 zejména pro studující na UK.


Grantová výzva je realizována díky daru společnosti Genespector, s.r.o.

Genespector


Výzva č. 2/2021

Harmonogram výzvy č. 2/2021:

Termín vyhlášení SPP: 1. 10. 2021

Termín uzávěrky SPP: 31. 10. 2021 (termín byl mimořádně prodloužen do 15. 11. 2021)

Vyhlášení výsledků SPP: nejpozději do 22. 11. 2021

Realizace projektů: od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 4. 2022


Další informace naleznete zde: Dokumentace k výzvě č. 2/2021 a v aktualitě na stránkách UK


Příslušný formulář na podání žádosti naleznete zde. Vyplněný formulář prosím zasílejte na adresu zadosti@nf.cuni.cz do 31. 10. 2021 15. 11. 2021 (termín byl mimořádně prodloužen).


Seznam podpořených projektů

Výzva č. 1/2021

Harmonogram výzvy č. 1/2021:

Termín vyhlášení: 7. 4. 2021

Termín uzávěrky: 6. 6. 2021

Vyhlášení výsledků: nejpozději do 10. 7. 2021

Realizace projektů: od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021


Návrh projektu se předkládá v elektronické podobě .


Další informace naleznete zde: Dokumentace k výzvě č. 1/2021


Seznam podpořených projektů


Poslední změna: 9. leden 2022 19:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: