• Navigator

Správní rada

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Předseda správní rady

tel.: 224 491 650

e-mail: zahran@prorektor.cuni.cz


Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

tel.: 221 619 746

e-mail: jan.bicovsky@ff.cuni.cz


prof. Ing. Richard Hindls

e-mail: hindls@vse.cz


MUDr. David Marx, PhD

tel.: 267 102 176

e-mail: david.marx@lf3.cuni.cz


prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

tel.: 224 491 380

e-mail:lenka.rovna@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 9. leden 2022 18:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: