• Navigator
  • Projekty

Projekty

UKrajině

Dne 28. 2. 2022 vyhlásil Nadační fond Univerzity Karlovy výzvu na pomoc studentům univerzity, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům.


Studenti proti pandemii

Historicky první výzva Nadačního fondu Univerzity Karlovy byla vyhlášena u příležitosti výročí založení Univerzity Karlovy 7. 4. 2021. O necelý půlrok později následovala výzva číslo 2.

Studenti proti pandemii 2

Cílem výzvy je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19.

V souladu s novým Strategickým záměrem UK, Etickým kodexem UK a vnitřními pravidly Nadačního

fondu usilujeme vypsáním výzvy o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti

a solidarity v rámci univerzity.


Harmonogram výzvy č. 2/2021:

Termín vyhlášení SPP: 1. 10. 2021

Termín uzávěrky SPP: 31. 10. 2021

Vyhlášení výsledků SPP: nejpozději do 22. 11. 2021

Realizace projektů: od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu: 1 měsíc od skončení projektu, resp. do 30. 4. 2022


Další informace naleznete zde: Dokumentace k výzvě č. 2/2021 a v aktualitě na stránkách UK


Studenti proti pandemii

Cílem výzvy bylo podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. V souladu s novým Strategickým záměrem UK, Etickým kodexem UK a vnitřními pravidly Nadačního fondu usiloval vypsáním výzvy o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti a solidarity v rámci univerzity.


Výzva byla určena pro studenty, studentské týmy a studentské organizace a spolky Univerzity Karlovy.


Cílem projektu SPP bylo podpořit projekty studentů i studentských organizací Univerzity Karlovy (dále jen UK), zaměřených na zmírňování důsledků pandemie onemocnění COVID-19 zejména pro studující na UK.


Harmonogram:

Termín vyhlášení: 7. 4. 2021

Termín uzávěrky: 6.6. 2021

Vyhlášení výsledků: nejpozději do 10. 7. 2021

Realizace projektů: od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021


Další informace naleznete zde: Studenti proti pandemii


Poslední změna: 24. březen 2022 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: