Dětský uzel aktuálního dokumentu Seznamovací kurz

Aktuální informace


6. 1. 2018

Možnost zapůjčení plackovacího stroje!

Podmínky a informace o zapůjčení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Protokol o zapůjčení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Studentská rada Katedry VV PedF UK, která si nechává říkat KVVÍDO vznikla ve školním roce 2016/2017. Po více jak roční nečinnosti oborové rady se několik studentů rozhodlo, že je potřeba katedru oživit studentskými akcemi a stát se pomocnou rukou fakultního dění v rámci kulturně výtvarného směřování.

Cílem KVVÍDA je být komunikačním mostem jak mezi studenty samotnými, tak mezi studenty a pedagogy i celou fakultou.

Jako rada hodláme pořádat různorodé akce, podporovat studenty ve výtvarných i edukačních činnostech a přispívat k aktivnímu chodu katedry.

Naším přáním je také pečovat o katedru nejen jako o prostor, ale především o místo, které je otevřenou platformou pro vzájemné setkávání a předávání inspirace.

V prvním roce činnosti se nám povedlo uspořádat mnoho akcí, ve kterých bychom rádi i nadále pokračovali.

Byly to: Provětráme katedru – společný úklid a organizace na KVV, Vánoční večírek KVV, Přednášky výtvarných pedagogů z praxe, Výstavy studentů, Jarní piknik.

Některé akce navazovaly na již započatou katederní tradici (Vánoční večírek), jiné se zrodily z touhy studentů (Provětráme katedru) nebo z pocitu, že určité činnosti či diskuze na Katedře výtvarné výchovy zkrátka chybí (Přednášky výtvarných pedagogů z praxe).

S podobnými cíli ke zlepšení tvůrčí atmosféry na katedře přispívá i spolek ExternĂ­ odkaz CULT, se kterým je KVVÍDO v čilém kontaktu, a který směřuje svou činnost především výtvarným a kulturním směrem.

V příštím roce bychom rádi výrazněji podpořili adaptaci nově nastupujících studentů pomocí seznamovacího kurzu a organizovanými akcemi pomohli se snadnějším začleněním studentů programu Erasmus+.

KVVÍDO je otevřený všem nápadům a podporovatelům.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Email: ExternĂ­ odkaz kvv.rada@gmail.com

Sledujete naše dění na FB stránkách ExternĂ­ odkaz KVVÍDO

ExternĂ­ odkaz SEZNAMOVÁK 2017Studentské rada KVV pro akademický rok 2017/2018:


Studentská rada katedry výtvarné výchovy byla jednou z prvních, které byly na fakultě zvoleny. Členové studentské rady jsou voleni demokraticky zástupci všech ročníků oborových prezenčních studií výtvarné výchovy na daný akademický rok. Z každého ročníku jsou voleni vždy dva zástupci, kteří jsou řádně zapsáni ke studiu a zvoleni prostou většinou studentů daného ročníku nebo studijní skupiny (aprobace).

Schůze studentské rady probíhají přibližně jednou za měsíc. Výsledky jednání jsou mluvčím studentské rady předávány vedoucímu katedry, který tak získává cennou zpětnou vazbu a přehled o aktuálních potřebách studentů. Prostřednictvím studentské rady se tak studenti mohou podílet (a podílejí) na chodu katedry.

Hlavním cílem Studentské rady KVV je zprostředkování komunikace mezi studenty a vedením katedry, popřípadě (skrze studentskou komoru Akademického senátu) fakultou.

Studentská rada se také podílí na organizaci akcí jako Vánoční večírek KVV, Cena sv. Lukáše, Výstava Na schodech, apod.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se studia, potřebujete s něčím pomoct, poradit nebo sdílet a zveřejnit svůj názor, neváhejte se na nás obrátit.

E-mail: kvv.rada@gmail.com
 
 
UKPedf © 2010