Alšova země

Katedra výtvarné výchovy oznamuje, že v roce 2014 bude 46. ročník soutěže Alšova země pojat jako laureátská výstava, na které budou na Pedagogické fakultě vystaveny práce tří nejúspěšnějších vyučujících výtvarné výchovy. Tito dostanou prostor k širšímu představení své práce ve škole, ale také možnost vyložit své pojetí práce s dětmi veřejně na vernisáži a v plánovaném katalogu, s dalšími vyjádřeními oborových teoretiků a členů poroty.


V roce 2015 bude výstava znovu věnována dětským výtvarným pracím, nominovaných učiteli a školami. Děkujeme učitelům a školám za spolupráci a těšíme se s nimi i v letošním roce na shledanou při 46. Alšově zemi a první laureátské výstavě.


Pro letošní rok prosíme, aby nebyly posílány práce ze škol pořadatelům na fakultu a KVV. Výzvu k novému ročníku zveřejníme na vernisáži a v časopise Výtvarná výchova a na webových stránkách katedry, případně na plánované webové platformě Alšova země.

Plakát k výstavě výtvarných prací 45. ročníku soutěže Alšova země.

Autor: Martin Raudenský, 2013


 
 
UKPedf © 2010