Dětský uzel aktuálního dokumentu Incoming students
Dětský uzel aktuálního dokumentu Outgoing students

Informace o programu ERASMUS+

ERASMUS+ je program umožňující studentům katedry výtvarné výchovy v rámci uzavřených bilaterálních dohod studovat semestr nebo celý akademický rok na univerzitě v zahraničí. Stáže jsou realizovány pro studentky a studenty v pregraduálním, postgraduálním a doktorském studiu.

Pro více informací o ERASMUS+ viz:

ExternĂ­ odkaz http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-170.html

Odkaz na nové webové stránky programu EU - Erasmus+ UK.

ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-39.html

Studium v rámci Erasmus+

Studijní pobyty studentek a studentů katedry výtvarné výchovy jsou založeny na individuálním projektu (vyvážení výtvarné, teoretické a pedagogické složky). Návrh projektu předkládají uchazeči o studium v zahraničí při výběrovém řízení na KVV. Během studia v zahraničí na projektu studenti průběžně a samostatně pracují. Kromě projektu musí studentky a studenti splnit určený počet kreditů (30), tudíž součástí studia v zahraničí je také splnění několika vybraných kurzů. Při plánování studia v zahraničí si musí studentky a studenti domluvit také plnění studijních povinností na domácí univerzitě. Po návratu do České republiky studenti prezentují své projekty na KVV.

Přehled partnerů KVV pro období 2010 - 2014 najdete Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Informace pro vyjíždějící studenty naleznete Odkaz v rámci webu zde.

Information for incoming students you can find Odkaz v rámci webu here.

Aktuální informace pro zájemce o ERASMUS+ v roce 2016/17


9. 2. 2016

Studenti pozor, blíží se OTEVŘENÍ REGISTRACÍ DO ONLINE DATABÁZE – PROGRAM ERASMUS+ na celý akademický rok 2016/2017.

Databáze ExternĂ­ odkaz https://is.cuni.cz/webapps bude otevřena od 16. 2. 2016 do 15. 3. 2016.

Více informací naleznete ExternĂ­ odkaz zde.


vedení programu ERASMUS+

Zástupkyně vedoucího katedry - agenda zahraničních vztahů

Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

E-mail: ExternĂ­ odkaz marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Koordinátorka ERASMUS+ pro KVV

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

E-mail: ExternĂ­ odkaz helena.kafkova@pedf.cuni.cz


Aktuální bilaterální smlouvy ExternĂ­ odkaz zde.


Individuální studijní projekt v angličtině dejte k rukám paní sekretářce Karolíně Mochanové na sekretariátu KVV.
 
 
UKPedf © 2010