Konzultační hodiny ZS 2017 

                    

  

Konzultační hodiny

Změny a informace

Vedoucí katedry

Doc. Marie Fulková, Ph.D.

Pondělí 9.00 – 11.00Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Zahraniční vztahy, mezinárodní projekty, výzkumný program a PhD studium.

9.10. kh zrušeny ze zdravotních důvodů.

Zástupce vedoucí katedry

Doc. ak. mal. Ivan Špirk

Úterý  15.00 – 16.30

21. 11. kh zrušeny.

Tajemník katedry

Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D.

Pondělí 10.45 – 11.45


Vedoucí studijních programů

Učitelství pro I. st. ZŠ – VV a CŽV

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Úterý 12.30 – 14.00


Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.

E-mail: magdalena.novotna@pedf.cuni.cz

Učitelství pro MŠ – VV a Vychovatelství

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

Úterý 10.30 – 12.00


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

21. 11. kh zrušeny.

Učitelství VV jednooborové

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Úterý 11.00 – 12.30


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz

Kh 21. 11. zrušeny.

Učitelství VV dvouoborové

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Liché úterky

17.45 - 18.45

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Kh se posouvají na 12.12. a 19.12. od 17:30.

Vyučující katedry

Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

V tomto semestru pan docent KH nemá.

Možná je individuální dohoda přes e-mail.    


Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Pátek 13.00 – 14.00 

Jen po předchozí vzájemné dohodě e-mailem.

Mgr. Viktor Čech

Středa 12.10 – 13.10

Středa možná pouze po předchozí domluvě.

Čtvrtek 11.30 – 13.10


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Kh možno domluvit i v jiných termínech..

Mgr., MgA. Markéta Magidová

Kh po e-mailové dohodě.

marketa.magidova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Zdenek Hůla


Po. 09. 10.  16.30-18.30

Po. 16. 10.  13.00-15.00

Po. 23. 10.  16.30-18.30

Po. 30. 10.  13.00-15.00

Po. 06. 11.  16.30-18.30

Po. 13. 11.  13.00-15.00

Po. 20. 11.  16.30-18.30 Po. 27. 11.  13.00-15.00

Po. 04. 12.  16.30-18.30

Po. 11. 12.  13.00-15.00

Po. 18. 12.  16.30-18.30

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

Rodičovská dovolená.


KH možné po e-mailové domluvě.

E-mail: lucie.hajduskova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský

Pátek 15.00 – 17.00


Rovněž možná individuální dohoda na tel. čísle 721128885,

ne na e-mail.

Doc. Martin Raudenský, Ph.D.                

Pondělí 9.20 – 10.20


učebna R319


MgA. Michal Sedlák

Úterý 13.00 - 14.00

Nebo jindy po e-mailové dohodě.


MgA. Jan Pfeiffer

Pondělí 17.00 – 18.00

Čtvrtek 15.15 – 16.15


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

jan.pfeiffer@pedf.cuni.cz

Kh 6.11. zrušeny.

Ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

Čtvrtek 11.00 – 12.00

E-mail: kaspar.velisek@email.cz


Externí vyučující

Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.

Kh po e-mailové dohodě.


E-mail: linda.arbanova@centrum.cz

Kh možné pouze po e-mailové dohodě.

PaedDr. Helena Hazuková, CSc

Kh po e-mailové dohodě.


Diplomanti a doktorandi dle ústní dohody.

E-mail: helena.hazukova@pedf.cuni.cz

MgA. Sylva Francová

Kh po e-mailové dohodě.

sylvafra@seznam.cz

                                                                                      


                                                                                                                                                           

            


 
 
UKPedf © 2010