Konzultační hodiny LS

                    

  

Konzultační hodiny

Změny a informace

Vedoucí katedry

Doc. Marie Fulková, Ph.D.

Pondělí 9.00 - 11.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Zahraniční vztahy, mezinárodní projekty, výzkumný program a PhD studium.


Bc. Karolina Mochanová

Sekretářka katedry, mobilní telefon 736210752

Zástupce vedoucí katedry

Doc. ak. mal. Ivan Špirk

KH zrušeny.

Pan docent Špirk je dlouhodobě nemocný.

Tajemník katedry

Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D.

Středa 9.00 – 10.00


Vedoucí studijních programů

Učitelství pro I. st. ZŠ – VV a CŽV

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

Liché úterý 16.00 – 18.00

Sudý pátek 9.30 – 11.30


Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.

E-mail: magdalena.novotna@pedf.cuni.cz

16.1. kh zrušeny.

Učitelství pro MŠ – VV a Vychovatelství

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

Pondělí 13.00 – 15.00


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Úterý 11.30 – 13.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz

Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.

Čtvrtek 9.00 – 10.00             

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Vyučující katedry

Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

Sudý čtvrtek 11.00 – 13.00

Možná je individuální dohoda přes e-mail.    


Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Pátek 16.00 – 17.00

Jen po předchozí vzájemné dohodě e-mailem.

Mgr. Viktor Čech

Úterý 11.40-13.40

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Kh možno domluvit i v jiných termínech..

Mgr., MgA. Markéta Magidová

Kh po e-mailové dohodě.

marketa.magidova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Zdenek Hůla

st. 21. 02. 2018 16:00 – 18:00

čt. 01. 03. 2018 12:25 – 15:25

st. 07. 03. 2018 16:00 – 18:00

čt. 15. 03. 2018 12:25 – 15:25

čt. 22. 03. 2018 16:00 – 18:00

každý čtvrtek až do

čt. 17. 05. 2018 16:00 – 18:00

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

Rodičovská dovolená.


KH možné po e-mailové domluvě.

E-mail: lucie.hajduskova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský

Úterý 16.45 – 18.45


Rovněž možná individuální dohoda na tel. čísle 721128885,

ne na e-mail.

Doc. Martin Raudenský, Ph.D.                

Po 26. 2. 2018, 14:50 – 15:50

Po 5. 3. 2018, 12:15 – 13:15

Po 12. 3. 2018 14:50 – 15:50

Po 19. 3. 2018, 12:15 – 13:15

Po 26. 3 . 2018, 12:15 – 13:15

Po 9. 4. 2018, 14:50 – 15:50

Po 16. 4. 2018, 12:15 – 13:15

Po 23. 4. 2018, 12:15 – 13:15

Po 30. 4. 2018, 12:15 – 13:15

Po 7. 5. 2018, 14:50 – 15:50

Po 14. 5. 2018, 12:15 – 13:15


učebna R319


MgA. Michal Sedlák

Úterý 16.00 – 18.00

MgA. Jan Pfeiffer

Čtvrtek 9.45-10.45

a 12.15-13.15

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

jan.pfeiffer@pedf.cuni.cz

Ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

Pátek 8.00 – 9.00 a 11.00 – 11.30

E-mail: kaspar.velisek@email.cz


Externí vyučující

Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.

Kh po e-mailové dohodě.


E-mail: linda.arbanova@centrum.cz

Kh možné pouze po e-mailové dohodě.

PaedDr. Helena Hazuková, CSc

Kh po e-mailové dohodě.


Diplomanti a doktorandi dle ústní dohody.

E-mail: helena.hazukova@pedf.cuni.cz

MgA. Sylva Francová

Kh po e-mailové dohodě.

sylvafra@seznam.cz

                                                                                      


                                                                                                                                                           

            


 
 
UKPedf © 2010