Konzultační hodiny zkouškové období

                    

  

Konzultační hodiny

Změny a informace

Vedoucí katedry

Doc. Marie Fulková, Ph.D.

Pondělí 9.00 - 11.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Zahraniční vztahy, mezinárodní projekty, výzkumný program a PhD studium.

Bc. Karolina Mochanová

úřední hodiny sekretariátu:

Po 8.00-11.00

Út 8.00-11.00

St 8.00-11.00

Čt 8.00-11.00

Pá 8.00 -11.00

další po individuální dohodě

Sekretářka katedry, mobilní telefon 736210752, karolina.mochanova@pedf.cuni.cz

Zástupce vedoucí katedry

Doc. ak. mal. Ivan Špirk

Úterý 15.00 - 17.00

22.5.kh zrušeny.

Tajemník katedry

Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D.

Pondělí 8.30 – 9.30


Vedoucí studijních programů

Učitelství pro I. st. ZŠ – VV a CŽV

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

29.5. 12-14

6.6. 15-17

15.6. 11-13

22.6.11-12

26.6.12-14

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.

E-mail: magdalena.novotna@pedf.cuni.cz

Učitelství pro MŠ – VV a Vychovatelství

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

Pondělí 13.00 – 15.00


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

11.6. a 18.6. zrušeny.

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz

Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D.

Čtvrtek 9.00 – 10.00  (do konce června)           

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

14. 6. a 21. 6. kh zrušeny.

Vyučující katedry

Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

Sudé čtvrtky 11.00 - 13.00

 

Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

24. 5. - 16:00-18:00

1. 6. - 15:00-16:00

Jen po předchozí vzájemné dohodě e-mailem.

Mgr. Viktor Čech

Úterý 13.00 - 15.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Kh možno domluvit i v jiných termínech..

Mgr., MgA. Markéta Magidová

Kh po e-mailové dohodě.

marketa.magidova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Zdenek Hůla

Čtvrtek 24. 5. 12:00 - 14:00

Středa 30. 5. 16:00 - 18:00

Pondělí 4. 6. 14:00 - 16:00

Středa 13. 6. 16:00 - 18:00

Pátek 22. 6. 10:00 - 12:00

Středa 27. 6. 16:00 - 18:00

MgA. Sylva Francová

Kh po e-mailové dohodě.


KH možné po e-mailové domluvě.

sylva.francova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský

Úterý 22.5. - 14,oo - 16,oo

Pondělí 28.5. - 14,oo - 16,oo

Čtvrtek 7.6. - 16,oo - 18,oo

Úterý 12.6. - 16,oo - 18,oo

Úterý 19.6. - 16,oo - 18,oo

Pondělí 25.6. - 7,oo - 8,oo

Rovněž možná individuální dohoda na tel. čísle 721128885,

ne na e-mail.

Doc. Martin Raudenský, Ph.D.                

31.5. 8.30 – 9.30

4.6. 10.00 – 11.00

11.6. 13.30 – 14.30

učebna R319


MgA. Michal Sedlák

6.6. 13.00 - 15.00

13.6. 18.00 - 20.00

20.6. 13.00 - 15.00

27.6. 13.00 - 15.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

24.6. a 29.5. jen po domluvě přes e-mail.

MgA. Jan Pfeiffer

Úterý 10.00 - 12.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

jan.pfeiffer@pedf.cuni.cz

5.6. kh zrušeny.

Ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

Vzhledem k nepřítomnosti (pracovní stáž) konzultace po mailu: martin.velisek@pedf.cuni.czExterní vyučující

Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.

Kh po e-mailové dohodě.


E-mail: linda.arbanova@centrum.cz

Kh možné pouze po e-mailové dohodě.

PaedDr. Helena Hazuková, CSc

Kh po e-mailové dohodě.


Diplomanti a doktorandi dle ústní dohody.

E-mail: helena.hazukova@pedf.cuni.cz

                                                                                      


                                                                                                                                                           

            


 
 
UKPedf © 2010