22. 5. 2018

6. 1. 2018

Možnost zapůjčení plackovacího stroje!

Podmínky a informace o zapůjčení Dokument ke stáhnutĂ­ zde. Protokol o zapůjčení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

20. 12. 2017

Vybrané vidění: Pozice a strategie výtvarné tvorby v procesu vzdělávání. 07. 12. 2017 – 25. 01. 2018

Galerie Emila Filly. Video shlédnete ExternĂ­ odkaz zde. Více informací o výstavě ExternĂ­ odkaz zde.

18.10. 2017

Jak čerpat účelové stipendium na zahraniční cestu? Více najdete Odkaz v rámci webu zde.

16. 10. 2017

Vážení, dovolujeme si vás pozvat na výstavu prací studentů kvv na Univezitě v Hradci Králové v Galerii T,UHK / budova A, Hradecká 1227, Hradec králové. Rádi se s vámi setkáme. Výstava bude zahájena 18. 10. 2017 v 17h, potrvá do 5. 11. 2017.

16. 10. 2017

JAK UVÉST FILM!

Free cinema o.p.s. ve spolupráci s FAMU pořádá již druhý ročník modulu s názvem Jak uvést film. Jedná se o modul zaměřený na filmovou a uměleckou výchovu. Jde nám především o upozornění na možnost vzdělání dětí, studentů i dospělých pomocí uměleckých oborů a o navázání mezioborové spolupráce mezi studenty těchto oborů. Modul se bude konat ve dvou termínech, a to 1.12., kdy studenti absolvují kolokvium o filmové výchově na FAMU jako posluchači (kde mimo jiné bude přednášet i Linda Arbanová). Poté si připraví vlastní úvod či analýzu k filmu, výstavě či jiné umělecké formě (hned 1.12. též obdrží skripta Jak uvést film z minulého roku, která jim mohou při přípravě úvodu pomoci), a 8.12. absolvují workshop, během nějž své úvody odprezentují a ihned k nim dostanou zpětnou vazbu od jiných účastníků a od lektora Davida Čeňka. Za modul je možné dostat kredity, pokud si studenti zapíší předmět v SISu přes Filozofickou fakultu nejpozději do 22.10.2017. (Pro zapsání předmětu je potřeba jít na Zápis(Vlastní), Filozofická fakulta, Katedra filmových studií, a zapsat si předmět Modul s jakýmkoli pořadovým číslem (tzn. Modul/Workshop I - V.). Pro přihlášení je kromě zápisu v SISu nutné kontaktovat Natálii Něudačinu (natneud@gmail.com), která Vám také sdělí více informací.

Více informací a aktuality Free Cinema ExternĂ­ odkaz FCB nebo na stránkách projektu ExternĂ­ odkaz zde.

12. 10. 2017

Zveme vás na do nově zrekonstruované Galerie moderního umění v Hradci Králové na výstavu JIŘÍ KORNATOVSKÝ / STYLE DECLARATIVE.

Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

13. října 2017 – 28. ledna 2018

Otevřeno denně mimo pondělí 10–18 hodin

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Velké náměstí 139/140, Hradec Králové

25. 9. 2017

Jan Pfeiffer vás srdečně zve na výstavu Spiritualita, sekularita, bilaterálnosť, které se koná v Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava, ve dnech 19.09. (Ut) – 22.10. (Ne) 2017. Více Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

13. 9. 2017

V srpnu se v dánské Kodani uskutečnila prestižní mezinárodní konference ECER Copenhagen 2017 pořádaná EERA (European Educational Research Association). Katedra výtvarné výchovy zde měla bohaté zastoupení. V sekci ERG (Emerging Researchers' Conference) prezentovaly své příspěvky doktorandky Zdenka Rocha a Petra Vargová. V hlavní sekci konference představila svůj příspěvek doktorandka Zuzana Svatošová spolu se svou školitelkou Doc. Marií Fulkovou. Více na webových stránkách ECER ExternĂ­ odkaz zde.

Vedoucí katedry Doc. Marie Fulková a doktorandka Zuzana Svatošová při prezentaci na mezinárodní konferenci ECER Copenhagen 2017.

7. 9. 2017

Jiří Kornatovský srdečně zve na výstavu do galerie 1 patro. Výstava potrvá od 8. 9. do 8. 10. 2017. Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

10. 7. 2017

Rozpis SZZ a obhajob na září 2017 Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

3. 7. 2017

Přejeme vám krásné léto!

Foto Zuzany Tomkové z výtvarného kurzu vedeného Janem Pfeifferem, 1. roč. NMgr.

24. 5. 2017

Galerie ENTRANCE Vás zve na výstavu

Pavla Gajdošíková & Jan Pfeiffer

Někde se něco koná

kurátorka Tereza Severová

Vernisáž proběhne ve středu 31.5. 2017 v prostorách galerie Entrance. 17h piknik v zahradě / 18h entrance talk

Instalace v Galerii Entrance je současným vyústěním dlouhodobé spolupráce obou umělců, kteří jsou studenty doktorského programu na Katedře výtvarné výchovy, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstava probíhá v rámci celoročního cyklu výstav Galerie Entrance, který je zaměřen na téma uměleckého doktorátu.

Výstava 1.6. - 23.6. 2017

Otevřeno: čtvrtek–neděle 12.00–18.00

Pozvánka na výstavu ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Více o výstavě Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

24. 4. 2017

Rozpis SZZ a obhajob na LS 2017 ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

10. 3. 2017

Jiří Kornatovský vás srdečně zve na výlet do Itálie...tady a teď...na svou výstavu Hic et nunc.

Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

2. 3. 2017

Srdečně zveme na výstavu “Jan Pfeiffer: Černá v pohybu”, 6. 3. - 14. 4. 2017, vernisáž 6. 3. v 17:00.

Je spousta hlasů a jen málo těch, kteří by jim skutečně naslouchali. I to je důsledek postmoderního smýšlení, které v dobré víře odmítlo „jediný příběh” a dopřálo prostor skupinám, jež byly v průběhu dějin systematicky umlčovány. Dnes proto není problém vyslovit nesouhlas de facto s čímkoli. Mnohem těžší ale je, přinutit někoho, aby se podstatou tohoto nesouhlasu hlouběji zabýval. Tím, že názory jdoucí proti současnému uspořádání věcí přestaly být potírány, přišly částečně i o svou svůdnou přitažlivost zapovězeného. Represi vystřídala ignorace, která ústí buď v odevzdanost nebo v gesta, jimž chybí reálný účinek.

Instalace, kterou Jan Pfeiffer připravil pro Galerii Lauby pojednává daný problém jako abstrahovanou scénu z demonstrace - tedy jako jednu z tradičních forem společenského vzdoru v současném světě pozbývající jednoznačnost své výpovědi. Podle definice Václava Bělohradského se demonstrace mění v happening, jehož aktéři ani nemusejí mít přesnou představu o „nepříteli” a motivuje je spíše vágní pocit nesouhlasu než konkrétní idea. Současně jsou ale také demonstrace žádaným artiklem v médiích, coby přitažlivý „spektákl nesouhlasu”. Demonstrace se tak redukuje na pouhý obraz, na němž spojnici mezi strůjci a krotiteli této nevole představuje černá barva, charakteristická jak pro demonstranta tak strážce zákona. Pfeifferova instalace „Černá v pohybu” je proto vizuální glosou, která nemluví o vyhraných bitvách, na něž lze být pyšný, nýbrž o nejasné pozici dnešního dnešního nesouhlasu. Nesouhlasu, jenž má poměrně daleko k „dissensu”, jak o něm hovoří Jacques Rancière, tedy neshodě, odkrývající trhlinu v znehybněné konvenčnosti zavedené reality sociálního světa.

Jan Pfeiffer a Tomáš Knoflíček

Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

2. 3. 2017

Katedra výtvarné výchovy PedF UK si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy: Černá forma, výstava studentů předmětů: Ateliér 1 - kresba, malba, grafika 1 / Prostorová, objektová a akční tvorba I.

pod vedením MgA. Jana Pfeiffera

dne 10. 3. 2017 v 18:00 hod

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Katedra výtvarné výchovy, 3. patro, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Děkujeme TPO za technickou přípravu výstavy - jmenovitě panu Gabrielovi.


20. 1. 2017

Srdečně vás zveme na vernisáž a výstavu fotografií studentů programu ERASMUS. Výstava s názvem "Perspectives of Prague" představí výsledek semestrální práce, jejímž zastřešujícím tématem byla Praha. Vernisáž proběhne ve čtvrtek, 26. ledna v 16 hodin, ve 3. patře školy.

Budu se spolu se studenty na vás těšit,

Sylva Francová

28. 11. 2016

Pozvánka k účasti na konferenci ECER 2017

Téma konference: Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research

Datum konání a termíny zasílání příspěvků:

ECER 2017: 22 - 25 August

ERC  2017: 21 - 22 August

Termín zasílání příspěvků: 15 Nov 2016 – 15 Jan 2017

Oznámení výsledků o přijetí příspěvků: 15 March 2017

Všechny příspěvky musí být zaslány v anglickém jazyce přes webový formulář na www.conftool.com/ecer2017/

Webove stránky konference: www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/

Místo konání konference: University College UCC Kodaň, Dánsko

22. 11. 2016

Srdečně vás zveme na výstavu Nevratný posun, kde můžete vidět také práci Michala Sedláka, výstava proběhne v Domě pánů z Kunštátu od 22. 11. 2016 do 15. 1. 2017. Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


25. 10. 2016

Komentář Jaroslava Bláhy k výstavě VIZE (Výstava studentů magisterského a doktorského studia KVV PedF UK), kterou jste mohli navštívit ve dnech od 17. 10. do 17. 11. 2016 a byla studenty KVV připravena k příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK.

Jedním z klíčových kritérií kvality výtvarné výchovy je její provázanost s aktuálními trendy současného umění. K naplnění tohoto kritéria je nezbytně nutná aktivní komunikace studentů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK se současným uměním. Vzhledem k pluralitě výtvarného projevu a bohaté škále výtvarných technik v široké nabídce tradičních i nových médií neposkytují tematické či monografické výstavy, které naší kulturní veřejnosti nabízejí české galerie a muzea výtvarného umění, možnost nahmatat puls aktuálního výtvarného projevu jako vizuální výpovědi doby. Tuto šanci nabízejí jen dvě velkolepé evropské přehlídky současného světového výtvarného umění: benátské Biennale a kasselská Documenta. Proto katedra výtvarné výchovy pořádá každé dva roky pětidenní studijní zájezd na la Biennale di Venezia. Máme zkušenosti dvou desetiletí, které nám jednoznačně potvrzují nezbytnost neustáleho kontaktu se „žhavou přítomností“ výtvarného života. Verbální informace ani reprodukce vybraných děl nemohou v žádném případě „suplovat“ přímý osobní kontakt spojený s procesem bezprostřední komunikace. V peripetiích zmíněných dvou desetiletí zájezdů na benátské Biennale jsme hledali různé možnosti zpětné vazby, aby zážitky, dojmy a zkušenosti nevyprahly, aby znovu ožily v celkovém obrazu závěrečné syntézy. V první fázi převažovaly různé podoby verbálních reflexí od seminárních prací přes emocionálnější eseje, zpracování vizuální dokumentace statické (fotografie) i dynamické (videa) apod. V druhé fázi jsme postupně přecházeli k tvůrčím reflexím, vycházejícím z osobní inspirace studentů.

Zásadní zlom nastal po posledním ročníku Biennale roku 2015. Svou roli zde sehrál i hřejivý pocit, že nezastupitelnou roli přehlídek současného umění na formování osobnosti budoucích učitelek a učitelů výtvarné výchovy ocenilo i vedení Pedagogické fakulty finančním příspěvkem 3000,- Kč na studenta, čímž jednoznačně potvrdilo studijní zaměření zájezdu. Důsledkem bylo klíčové rozhodnutí. Počínaje ročníkem 2017 bude pro studenty katedry výtvarné výchovy povinná účast alespoň na jednom ročníku benátského Biennale během studia. Daleko důležitější však byla vnitřní potřeba studentů - a to jak studentů prezenčního, tak i doktorského studia – tvůrčím způsobem se vyrovnat s širokou škálou podnětů, které jim benátské přehlídka současného umění nabídla.

Výsledkem je výstava, za jejíž originální koncepci dostali její autorky a autoři studentský grant k 70. výročí Pedagogické fakulty a která je, podle mého názoru, naprosto přesvědčivým důkazem, že peníze skutečně nebyly vynaloženy nadarmo. O tom se můžete přesvědčit na vlastní oči.

Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.


Komentář Bc. Moniky Plíhalové, studentky KVV PedF UK a účastnice výstavy.

Budoucnost probouzí otázky. Někdo si myslí, že vidí jasně, co bude, zatímco pohled jiného zůstává rozostřený. Někteří doufají v lepší zítřky, další se smiřují s koncem. Svou představu o budoucnu má zkrátka každý. A právě rozličné vize daly vzniknout výstavě studentů Katedry výtvarné výchovy. Prostřednictvím individuálních prací i společné instalace odhalujeme diváku úvahy o směřování světa a nás samotných.

Biennale di Venezia stálo na počátku a přineslo mnoho inspirace. Už samotné téma loňské světové přehlídky současného umění s drobnými změnami opakujeme. Název „All the Worldʼs Futures“ je zjednodušen na „VIZE“, odkaz k budoucnosti však zůstává patrný. Benátské pavilony ukázaly návštěvníkům rozmanitost možností uměleckého vyjádření. Každému vystavenému objektu vtiskl jeho tvůrce zcela osobitý ráz. Individualita umělce byla prosazena napříč všemi výstavními sály. Studentské práce navazují na Biennale ve stejném duchu. Ačkoliv mezi vystavujícími v Benátkách nalézáme silné inspirační zdroje jako je například Ricardo Brey, herman de vries, Ji Dachun, Dahn Vo či Bruce Nauman, své vzory nekopírujeme na úkor vlastních představ. Vystavené objekty jsou výsledkem individuálních reflexí a vycházejí z osobních postojů.

Hledali jsme způsob, jak jednotlivé práce, působící jako fragmenty skutečnosti, propojit v jeden celek. I zde sehrála roli benátská inspirace. Velkolepost většiny instalací i silné zastoupení práce s textem ovlivnily podobu naší VIZE. Pro prostory schodiště jsme zvolili kombinaci slov, jež se vznáší ve vzduchoprázdnu. Změť slov, změť myšlenek, změť vizí jako jeden pohled na budoucnost plnou otazníků.

Jazyk je mocný prostředek a pomohl nám slovní hříčkou. VIZE nebo VIZ E?  Brzy jsme si všimli, jak trefná jsou slova začínající na písmeno „e“. Evoluce, emancipace nebo expanze jsou jen jejich některými zástupci. S nádechem cizích slov působí hesla vznešeně. Jako by najednou byla hodna diskuzí o vzdálené budoucnosti.

Co přinese zítřek, neznáme, sny a představy však zůstávají a vybízejí umělce k reakcím. O tom jsme se mohli přesvědčit už na benátském Biennale. Důkaz lze ale nalézt i v skromnějším prostředí, na schodech Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, mezi studenty, kteří přichystali výstavu VIZE.

Bc. Monika Plíhalová

9. 10. 2016

Studenti Katedry výtvarné výchovy Vás srdečně zvou na výstavu ExternĂ­ odkaz VIZE.

Jedná se o jejich osobitou tvůrčí reakci na světovou přehlídku současného umění la Biennale di Venezia, kterou měli možnost navštívit díky studijnímu zájezdu. Tématem inspirovaným benátským „All the World´s Futures“ se stala budoucnost. Prostřednictvím individuálních prací i společné instalace odhalují studenti své úvahy o směřování světa a nás samotných.

Vernisáž proběhne 17. 10. 2016 od 18:00 v budově Pedagogické fakulty v Galerii Na schodech (zadní schodiště Pedagogické fakulty), výstava potrvá do 17. 11. 2016.

Výstava je pořádána k příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK, za podpory studentského grantu. Její přípravy se účastnili i studenti doktorského studia.

Dokument ke stáhnutĂ­ Plakát a Dokument ke stáhnutĂ­ pozvánka ke stažení zde.

1. 7. 2016

Informace a pokyny k SZZ září 2016!

Ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

27. 6. 2016

Srdečně vás zveme na konferenci Missing link 2016, kde vystoupí doc. Marie Fulková, v německém Karlsruhe od 15. do 17. července 2016. Více viz ExternĂ­ odkaz http://www.missinglink2016.de/knzpt.html

14. 6. 2016

Markéta Magidová zve na výstavu!


Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

11. 5. 2016

Máme velkou radost, protože publikace Ko-text získala ocenění v soutěžích Nejkrásnější české knihy a ExternĂ­ odkaz Zlatá stuha.


Publikace Ko-text. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák autorů Kateřiny Dytrtové a Martina Raudenského byla oceněna 2. místem v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku v kategorii učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky. Jako výtvarný počin roku ocenila porota výroční ceny Zlatá stuha grafika a ilustrátora Martina Raudenského. Publikace byla vydaná Fakultou umění a designu UJEP společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.


21. 4. 2016

POZOR ROZPIS SZZ na LS 2016 ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.6. 4. 2016 vernisáž výstavy Universum Locus v 18:00

Křížová chodba Karolina, Ovocný trh 3–5, Praha 1.


Pořádá Univerzita Karlova Pedagogická fakulta katedra výtvarné výchovy Česká republika

ve spolupráci s University of Lapland / Lapin Yliopisto, Rovaniemi, Finsko.

Pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, za podpory děkanky Pedagogické fakulty prof. Radky Wildové a za finanční podpory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

5. 4. 2016

Chůze po vodní hladině - pozvánka na studijní exkurzi na nejnovější projekt hvězdy land artu Christa na hladině italského jezera Lago di Iseo. Ale také na veletrh umění Art Basel a návštěvu ZKM Karlsruhe. 16. – 20. června 2016. Více informací Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

1. 3. 2016

Aplikace pro upload souborů k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia!

ExternĂ­ odkaz http://upload.pedf.cuni.cz

Zde odevzdávejte tři výtvarné cykly a úvahu o souvislostech tématu vlastní bakalářské práce a učitelského oboru.

Postup na nahrání souborů Vám byl dnes zaslán na e-mailové adresy.

1. 3. 2016

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na přednášku spojenou s prezentací nové knihy Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský: Ko-text. Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák

Prezentace se uskuteční v úterý 8. 3. 2016 od 13:30 v učebně R 325 A

Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


20. 2. 2016


Rádi bychom Vás pozvali na vernisáž výstavy, pořádané k 70. výročí založení Pedagogické fakulty, Místo snů / Místo ideálů, která proběhne 22. 2. 2016 v 18:00 v Galerii Na Schodech. Práce vznikly v rámci předmětu Prostorová, objektová a akční tvorba I., autorkami a autory jsou studentky a studenti 2. ročníku bakalářského studia oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělání.

Těšíme se na viděnou.

19. 2. 2016

Milé studentky a milí studenti,

srdečně vás zveme na doprovodný program Grafiky roku 2015.

Přehled doprovodných programů najdete Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

9. 2. 2016

Studenti pozor, blíží se OTEVŘENÍ REGISTRACÍ DO ONLINE DATABÁZE – PROGRAM ERASMUS+ na celý akademický rok 2016/2017. Databáze ExternĂ­ odkaz https://is.cuni.cz/webapps bude otevřena od 16. 2. 2016 do 15. 3. 2016. Více informací: ExternĂ­ odkaz zde.

7. 1. 2016

Rádi bychom Vám představili Dokument ke stáhnutĂ­ postery doktorandek KVV prezentované v červenci 2015 na mezinárodní konferenci INSEA v Lisabonu s názvem Risks and opportunities for visual arts education in Europe.

Info ke konferenci ExternĂ­ odkaz zde.

Máme radost, že postery a vystoupení doktorandek bylo kladně hodnoceno Marjanem Prevodnikem předsedou InSEA ERC a Dr. Kevinem Tavinem z Aalto University. Dopisy v plném znění naleznete Odkaz v rámci webu zde.

7. 1. 2016

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci Nadace Proměny, která se koná 2. února 2016 od 9.00 v Národní technické knihovně v Praze.

Téma: utváření vztahu dětí k prostředí, ve kterém žijí. Inspirace: Jak vytvořit ze školní zahrady místo, které podněcuje všestranný rozvoj dětí? Komunitní projekty, spolupráce s architekty, umělci, pedagogy, rodiči a dětmi. Dokument ke stáhnutĂ­ Program a Dokument ke stáhnutĂ­ pozvánku naleznete zde.

4. 1. 2016

Zpráva pro uchazeče o jednooborové magisterské studium. Zadání třetího tématu:

PROJEKT III: Město - tajemství střech

14. 12. 2015

Studenti Katedry výtvarné výchovy Pedf UK

Veronika Filcíková, Tereza Kunderová, Johana Lišková, Miroslava Mayerová, Marie Nováčková, Zuzana Pikorová, Martin Pondělíček, Sára Roeselová a Václav Světlík

se zúčastnili výstavy "100 plakátů pro Terryho ponožky".

Výstava právě probíhá v artových kinech BIO OKO, Kino Světozor, Kino Aero, Bio Central a Kino Scala. Studenti obeslali přehlídku souborem filmových plakátů, který vznikl v rámci semináře Užitá tvorba 2 (projekt média) pod vedením Martina Raudenského. Filmová galanterie Terryho ponožky všechny plakáty soutěže prezentuje souběžně s výstavou na ExternĂ­ odkaz webu.

13. 12. 2015

Join the Arctic Dream Team!

Přihlašte se ke studiu ve Finsku! Termín pro podání přihlášky je od 1. 12. 2015 – 29. 1. 2016. Více Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

13. 12. 2015

ROZPIS SZZ NA LEDEN 2016! Dokument ke stáhnutĂ­ zde

13. 12. 2015

VÁNOČNÍ VĚČÍREK KVV

Milí studenti, rádi bychom vás srdečně pozvali a současně vyzvali k organizaci vánočního večírku KVV. A to ve čtvrtek 17. 12. 2015 od 18:00 v Malírně / Sochárně. K tanci a poslechu zahraje You tube / živá hudební produkce vítána (v rámci možnosti KVV). Nabádáme k donesení drobných pochutin a tekutin, dle vlastního výběru.

Těšíme se na příjemný večer.

Vaše KVV

4. 11. 2015

Pozvánka na konferenci

Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání

1. – 2. prosince 2015

Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3–5, Olomouc

Více Dokument ke stáhnutĂ­ zde

12. 10. 2015

Témata závěrečných prací

a opatření vedoucího katedry!

Ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Viz také Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací ExternĂ­ odkaz zde.

12. 10. 2015

Pozvánka na fotografické workshopy věnované převážně Praze 7 a pořádané spolkem ARTEDU.

Dokument ke stáhnutĂ­ Zde najdete tiskovou zprávu.

12. 10. 2015

Pozvánka na výstavu a prezentaci

How I´m Becoming a Teacher

středa 21. 10. 2015, ve 14 hodin, v budově PedF UK M. D. Rettigové 4, Praha 1, místnost: R210 výstava: 3. p. PedF UK

Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

5. 10. 2015

Srdečně Vás zveme na unikátní výstavu Václava Ciglera s kurátorským komentářem Jany Šindelové.

Save The Date - středa 21. 10. 2015 ve 14.25 hodin

Prague City Gallery Troja Château Prague

VÁCLAV CIGLER HERE AND NOW

pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde

5. 10. 2015

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. představuje Sebehodnotící kompetenční rámec (SKR) pro umělce a další kreativní profesionály.

Více informací ExternĂ­ odkaz zde a Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

5. 10. 2015

Kvv Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Česká sekce INSEA si Vás dovolují pozvat na konferenci: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání.

1. – 2. prosince 2015

Více Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

20. 9. 2015

Milé studentky a milí studenti,

srdečně Vás zvu na mini-konferenci a debatu určenou tématům "exprese", "tvorby" a "poznávání", průnikům s dalšími disciplínami a kontextům odborných slovníků.

Místo: Velký sál PedF UK Rettigové 4, Praha 1. Datum: 12. 11. 2015

Více ExternĂ­ odkaz zde.

Marie Fulková

17. 9. 2015

Nová nabídka stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky!

Rusko - přihlášky do 9. 10. 2015

Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko,

Švédsko - přihlášky do 4. 12. 2015

Itálie, Řecko - přihlášky do 18. 12. 2015

Slovensko - přihlášky do 8. 02. 2016

Více informací Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

14. 9. 2015

Pozvánka na zahájení výstavy

Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2015

24. 9. 2015 v 18 hodin

v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně

Pozvánka ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

3. 9. 2015

Galerie Kruh a Ateliér GH

vás zve do Kostelce nad Černými lesy

na dvacáté páté

SETKÁNÍ - VĚC

ENCOUNTER  - THING

12. 9. 2015

10:00 zahájení v kostele sv. Jana Křtitele

více informací Dokument ke stáhnutĂ­ zde


14. 7. 2015


ROZPIS SZZ a OBHAJOB ZP září 2015

viz příloha Dokument ke stáhnutĂ­ zde


19. 6. 2015

Studijní zájezd do Benátek 29. září - 4. října 2015

Katedra výtvarné výchovy má ještě 20 volných míst ve druhém turnusu zájezdu 29. 9. - 4. 10. 2015. Přihlásit se mohou studenti jiných oborů nebo přátelé studentů. Podrobné informace o zájezdu Dokument ke stáhnutĂ­ zde a program Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


2. 6. 2015

Milé kolegyně, milí kolegové,

Kateřina Fojtíková zajistila exkluzivní komentovanou prohlídku výstavy Generation Smart v Národní technické knihovně. Výstavu nám osobně představí její kurátoři - Milan Mikuláštík, David Kořínek a další pedagogové z VŠUP. Sraz: 8. 6. v 17. 00,  NTK.   Srdečně zveme všechny zájemce,

Marie Fulková    

19. 5. 2015

Vážení studenti a pedagogové, srdečně Vás zveme na projekci filmu Cesta ven (ČR, 2014), která se společně s debatou s jeho tvůrci a protagonisty uskuteční již příští středu 27.5. od 17h přímo na půdě PedF UK Praha v aule (naproti vrátnici). Cesta ven se stala vítězným snímkem letošních Českých lvů. Jde o syrový příběh sympatické Žanety - mladé matky, která se nehodlá smířit se svým sociálním statusem a hledá lepší místo pro život svůj i své malé dcerky.

Zeptejte se tvůrců např.: 

- Jak vznikal film a jak se práce na něm promítla do života těch, co na něm participovali?

Zeptejme se sami sebe např.:

- Jak můžeme v roli budoucích nebo stávajících učitelů přispět k narovnání sociálních a vzdělanostních handicapů dětí/lidí z okrajových částí českých měst a pomoci jim nalézt jejich cestu ven?

Další informace naleznete na posteru v příloze.

Událost můžete s přáteli sdílet zde: ExternĂ­ odkaz https://www.facebook.com/events/957271997649600/

Těšíme se na viděnou,

Romana Bartůňková (moderátorka debaty) a Jan Pfeiffer (výtvarník filmu a pedagog KVV PedF)

4. 5. 2015

Dobrý den, naši milí spolužáci,

jakožto druhý ročník tradičně organizujeme cenu sv. Lukáše.Využíváme této cesty, abychom Vás vyzvali k účasti v této soutěži. Svá díla můžete odevzdávat od 4. 5. do 15. 5. (9:00-11:00/13:00-16:00) na sekretariátu KVV. Odevzdat můžete díla vytvořená v rámci školy i z vaší vlastní tvorby. Výstava prací by se měla konat od začátku června. Přesné datum a místo bude specifikováno na plakátech, které budou vyset na chodbách katedry.  

S pozdravem

Josefína Rašilovová

2. 5. 2015

Michal Sedlák vás zve na pátý ročník Plavení. Přijeďte 16. 5. 2015 do Češkého Brodu a přivezte s sebou plavidlo, vytvořené na téma portrét známé/ho. Od 15h vyplouvají!


27. 4. 2015

ROZPIS SZZ a OBHAJOB LS květen/červen 2015

viz rozpisDokument ke stáhnutĂ­ 

24.4.2015

Milí studenti, kolegové a kolegyně,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na přednášku

o projektu Nad čarou a Učebny Jiřího Davida - viz http://www.projektnadcarou.cz/. Koná se:

27. 4. KVV, doktorandský klub, od 17:00.

3. 4. 2015

Blíží se přijímací zkoušky! Bližší informace a podrobnosti naleznete Odkaz v rámci webu zde.

26. 3. 2015

Milí studenti, kolegové a kolegyně,

dovolte abychom Vás poprosili o účast na akci, která má velký význam pro jednotlivé katedry i pro Vás. Jde o on-line dotazníkové šetření, viz http://www.pedf.cuni.cz/aktuality. Dotazníky se stanou součástí složitého akreditačního procesu, který se chystá příští rok. Přivítáme vyjádřenou kritiku, ale samozřejmě budeme rádi, pokud vyjádříte případnou spokojenost.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše názory.

Za Katedru výtvarné výchovy docent Ivan Špirk

10. 3. 2015

Připravujeme mezinárodní výstavu pro výstavní síň Karolinum s pracovním názvem Univerzum - locus.

Záměr je uspořádat mezinárodní výstavu výtvarných děl umělců – pedagogů. Jde o zástupce Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Praze a zástupce Univerzity of Lapland v Rovaniemi ve Finsku.

Výstava má sloužit pro efektivnější prezentaci oblasti odbornosti výzkumného a vzdělávacího prostředí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Praze a posílit mediální obraz Univerzity Karlovy. Výstava má také přispět k rozvíjení mezioborových vztahů uvnitř i vně Univerzity Karlovy a také se spolupodílet na potvrzování určitých kvalit, které jsou v souladu s vybranými tezemi Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy. Další informace viz sekce Odkaz v rámci webu  zahraniční vztahy KVV.

Prezentace záměru Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

4. 3. 2015

srdečně Vás zveme k účasti na konferenci IGOR ZHOŘ A CESTY K UMĚNÍ v rámci Týdne výtvarné kultury. Konference proběhne ve středu 11. března 2015 od 10.30 do 17.30 h v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Další info viz ExternĂ­ odkaz www.tvk-brno.cz

Konferenci za spolupráce Moravské galerie v Brně organizuje Katedra výtvarné výchovy PdF MU. Přihlášky k účasti přijímá Mgr. Jitka Burdová, ExternĂ­ odkaz 327287@mail.muni.cz, tel. 732767790 (jméno i s tituly, název a adresa instituce, závazný zájem o účast na studentské animaci ano/ne). Na akci nebude vybírán konferenční poplatek.

ZaHOŘ PRO UMĚNÍ

Týden výtvarné kultury 6

9. 3. – 15. 3. 2015

ExternĂ­ odkaz www.tvk-brno.cz

25. 2. 2015

Výběrové řízení do programu ERASMUS+ se koná 10. 3. 2015 v místnosti R338, od 10h. Individuální studijní projekty v tištěné podobě odevzdávejte do 9. 3. 2015 koordinátorce Heleně Kafkové, Ph.D. (nebo na sekretariát, do budníku).

18. 2. 2015

Publikace To si piš…a kresli taky!

autorek HOŠKOVÁ, K., KUČEROVÁ, J.

by mohla vyjít v dubnu 2015. Podpořte ji na Startovači. Bude to tvůrčí kniha pro všechny děti, které rády píšou a kreslí, zavede je do tajemných dálek, voňavých krajin a za nikdy nekončícím dobrodružstvím! Více na ExternĂ­ odkaz http://www.to-si-pis.cz/

10. 2. 2015

MARTIN RAUDENSKÝ: KRABICE NA KLICE


Martin Raudenský vytvořil pro Galerii Ponorka instalaci z více jak šedesáti autorsky potištěných lepenkových krabic. Vzniklou plochu lepenkové stěny nabízí dětským návštěvníkům divadla Minor, aby se jejím dokreslením přímo podílely na proměně díla. Interaktivní objekt dále doplňuje kolekce autorských tisků.

Termín konání: 9. 2. – 28. 2. 2015

Otevírací doba: Výstava je přístupná během představení divadla.


Tisková zpráva ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

3.2.2015

DOX/ Café Liberté - Filmový dokument mezi uměním a aktivismem

Dokument ke stáhnutĂ­ 

27.1.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci programu Erasmus+ hledáme celkem sedm zájemců o jednoleté

zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od 1. července

a 1. září 2015. Pobyty jsou hrazeny z grantových prostředků a jsou tak

pro účastníky zdarma. Nabídka je vhodná pro mladé lidi do 30 let s

bydlištěm (nebo legálním pobytem) na území Česka.


ExternĂ­ odkaz https://www.scribd.com/collections/13072286/Vypsani-dobrovolnickych-mist-v-Nemecku-2015

15.1.2015

První kolo výběru prací na výstavu Cena sv. Lukáše 2014 proběhne dne 15. 1. 2015 od 10 do 17 hodin na chodbě katedry. Druhé kolo výběru prací proběhne dne 18. 2. 2015 od 10 do 17 hodin na chodbě katedry. K výběru můžete přinést jakoukoli výtvarnou práci, kterou chcete na výstavě prezentovat. Práce by měla být označená jménem autora, názvem díla, datem vzniku díla, údajem o technice díla a jeho rozměrech. Budeme se těšit. Studentská rada KVV

14.1.2015

Ve třetím patře si můžete od 12. 1. 2015 do 30. 1. 2015 prohlédnout výstupy z praxí. Pozvánka na tuto výstavu Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

19.12.2014

ROZPIS SZZ a OBHAJOB ZP leden 2015

viz příloha Dokument ke stáhnutĂ­ 

16. 12. 2014

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2014/2015 ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

15. 12. 2014

Kvv oznamuje, že pan Martin Velíšek se ve středu 10. 12. 2014 rozhodnutím umělecké rady habilitoval docentem na Akademii výtvarných umění v Praze. Gratulujeme a máme z toho radost.

4. 12. 2014

Dr. Andrea Dancer posílá pozdrav a část své doktorské práce. Jak víte, Andrea je z Vancouveru, strávila s námi dva semestry, učila skvěle naše Erasmus studenty a inspirovala se v Praze k několika zvukovým projektům i k napsání doktorské disertace. Inspirujte se k interdisciplinárnímu přístupu:

"Here is the first excerpt from my thesis published online on the Canadian Association for Sound Ecology website

http://www.soundecology.ca/acoustic-ecology-2/cowcaphony-listening-as-other/

It is a creative exploration (photos, audio, poetry, prose, creative non-fiction) and acoustic arts-based documentation of the ethics of interspecies listening. Enjoy! Thanks for taking time to consider my work, Andrea"

2.12.2014

Páteční výuka docenta Bláhy proběhne beze změn.

26. 11. 2014

Images and identity project websites ExternĂ­ odkaz zde.

26. 11. 2014

V týdnu od 1. 12. do 5. 12. odpadají ze zdrav.důvodů přednášky i konzultace docenta Bláhy.

Děkujeme za pochopení Kvv.

24. 11. 2014

Hledá se výtvarná práce, která byla umístěna na Výstavě Na schodech. Jedná se o balicí papír asi 2 m dlouhý se žluto - zelenými otisky těla. Pokud má někdo jakoukoli zprávu o výtvarné práci, ať prosím napíše na: ExternĂ­ odkaz moni.svajkova@gmail.com.

Děkujeme Kvv.

19. 11. 2014

CREATIVE CONNECTIONS CONFERENCE

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO - INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO, PORTUGAL

20TH & 21ST NOVEMBER 2014

Bližší informace a program konference najdete Dokument ke stáhnutĂ­ .

18. 11. 2014

Nabídka studijních pobytů v Portugalsku.

Více čtěte Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

18. 11. 2014

Zápis ze schůze Studentské rady KVV dne 17. 11. 2014Dokument ke stáhnutĂ­ zde

14. 11. 2014

Návrhy témat Bc a Dp prací pro všechny obory na rok 2014/2015 ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

14. 11. 2014

Vyhláška vedoucího katedry k zadávání Bc a Dp prací ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

4. 11. 2014

Výstava Na schodech končí. Své práce si můžete vyzvednou ve skladu skla.

10. 10. 2014

setkání a workshop: iiE Gathering in Prague

Dokument ke stáhnutĂ­ více

2. 10. 2014

Kreativní partnerství pro rovné příležitosti - sledujte vyhodnocení prvního pololetí projektu!

více ExternĂ­ odkaz zde

Výstupy práce žáků v projektu můžete shlédnout ExternĂ­ odkaz zde.

Pro stručné přiblížení metod a nastavení programu viz krátká animace k programu ExternĂ­ odkaz zde.

2. 10. 2014

Lektorské oddělení Národní galerie v Praze a ExternĂ­ odkaz ALT@RT vás srdečně zvou v sobotu 4. října 2014 od 17.00 hodin do Malé dvorany Veletržního paláce na představení O JAKO SCHLEMMER.

VSTUP ZDARMA, bez rezervace.

více Dokument ke stáhnutĂ­ zde

17. 9. 2014

Sraz účastníků kurzu výtvarné tvorby pro I. ročníky bakalářského studia se koná 22.9.2014 od 9:00 v učebmě R325A. Kreslicí potřeby s sebou.

12. 8. 2014

Ve dnech 27.- 31. 10. 2014 se uskuteční

mezinárodní vědecká konference CER 2014.

Více podrobností: ExternĂ­ odkaz http://www.cer-sciemcee.com/

15. 7. 2014

ROZPIS SZZ a OBHAJOB ZP září 2014

Dokument ke stáhnutĂ­ zde

30. 6. 2014

Možnost studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod na semestr únor až červen 2015!!! Pobyty na univerzitách v Austrálii a na Novém Zélandu. Více viz Odkaz v rámci webu Studium v zahraničí. Přihlášky přijímáme na oddělení pro zahraniční vztahy do 15.SRPNA 2014.

Dokument ke stáhnutĂ­ zde

6. 6. 2014

Creative Connections Conference

11. 6. 2014 in Prague

Galerie Scarabeus, Jana Zajice 7, Prague 7

Podrobnosti najdete Dokument ke stáhnutĂ­ zde

26. 5. 2014

Ve středu 28. 5. 2014 se od 18h ve třetím patře u výstavních panelů koná dernisáž výstavy Cena sv. Lukáše.

26. 5. 2014

Laureátský ročník výstavy Alšova země se z důvodu enormní časové zatíženosti katedry s vědomím všech zainteresovaných odkládá na říjnovy termín. Omlouváme se všem zájemcům o Alšovu zemi a těšíme se na podzim na viděnou.

S pozdravem, doc. Ivan Špirk

24.5.2014

Ve dnech 19. 5. – 23.5. 2014 proběhl kurz prostorové tvorby pro druhý ročník dvouoborového bakalářského studia v okolí farmy Penzion Horáková poblíž Sedlce - Prčice. Studentům byl zadán úkol na téma soused.


info z akce naleznete na blogu Akce KVV ExternĂ­ odkaz zde

17.5.2014

17. května 2014 proběhl happening v Českém Brodě, který se konal letos již počtvrté. Letošní ročník Českobrodského plavení měl téma stavba.


info z akce naleznete na blogu Akce KVV ExternĂ­ odkaz zde


2.5.2014

Vyhlášení výběrových řízení na výměnné pobyty v letním semestru akademického roku 2014/2015 v rámci meziuniverzitních dohod bude s následujícími univerzitami:

1) Université du Luxembourg, Lucembursko – počet míst pro studenty UK

2) Kansas State University, USA

3) State University of New York at New Paltz, USA

4) University of Montana, USA

5) Université de Montréal, Kanada

6) Instituto Tecnológico de Zacatepec, Mexiko

7) Universidad Nacional Autónoma de México

Podrobnější a aktualizované informace k výběrovému řízení se nacházejí na webových stránkách: ExternĂ­ odkaz http://www.cuni.cz/UK-37.html

Přihlášky přijímá odd. pro zahraniční vztahy PedF UK do 20. 5. 2014.

18.4.2014

ROZPIS SZZ a OBHAJOB ZP květen a červen 2014

viz příloha Dokument ke stáhnutĂ­ 


14. 4. 2014

MgA. Michal Sedlák srdečně zve

na PLAVENÍ 2014!

Kdy: 17. 5. 2014 v 15:00

Kde: Český Brod, u mostu v ulici Sokolská

Téma: plovoucí stavba


10. 4. 2014

POZOR změna KH MgA. Michala Sedláka

pondělí 15:00 - 17:00

10. 4. 2014

Dne 22. 3. 2014 se doktorce Lucii Jakubcové Hajduškové narodila krásná holčička Matylda!


14. 3. 2014

POZOR změna KH Leonory Kitzbergerové, Ph.D.

přesun na pondělí 17. 3. 2014 15:00 - 16:30

3. 3. 2014


DOX zve na semináře pro pedagogy a studenty!

Mapování společesnkých stereotypů I a II ve dnech 14. 3. a 3. 4. 2014. Podrobnosti najdete Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

3. 3. 2014

11. - 14. března proběhnou volby do Akademického senátu. Výtvarná výchova spadá pod bílou kurii, kam kandiduje Tomáš Bederka (NMgr. D - ZSV)! Jeho program najdete na jeho FCB profilu:

ExternĂ­ odkaz https://www.facebook.com/tomasbederkadosenatu

nebo Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

25. 2. 2014

Dne 6. 3. 2014 se koná od 14h porada katedry v učebně R 309 (R 325A).

24. 2. 2014

Zveme Vás na druhou neformální oslavu "Pozdvižení" v pátek 28. února 2014 od 13 hodin do prostor katedry ve třetím patře fakulty v ulici M. D. Rettigové

při příležitosti úspěšného ukončení tříletého katedrálního projektu NAKI a vydání nových publikací:

1) Galerijní a muzejní edukace II (Vzdělávací programy za rok 2012/13 v Galerii Rudolfinum a UPM v Praze) M. Fulkové, L. Jakubcové Hajduškové, L. Kitzbergerové a V. Sehnalíkové

2) Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas 1/2 Jaroslava Bláhy

3) Věda, výtvarná výchova a enviromentalní vzdělávání... Jana Šmída

Těšíme se na vaši návštěvu!

Pozvánka Dokument ke stáhnutĂ­ zde

24. 2. 2014


Obě publikace GAMUEDU I a II jsou k dispozici v obchodě na PedF UK!

Cena druhého dílu: 275,- Kč

Cena za oba díly: 500,- Kč

17. 2. 2014

Nové konzultační hodiny na letní semestr 2013/2014 Odkaz v rámci webu zde!

11. 2. 2014

46. ročník soutěže Alšova země

bude pojat jako laureátská výstava, na které budou na Pedagogické fakultě vystaveny práce tří nejúspěšnějších vyučujících výtvarné výchovy. Tito dostanou prostor k širšímu představení své práce ve škole, ale také možnost vyložit své pojetí práce s dětmi veřejně na vernisáži a v plánovaném katalogu, s dalšími vyjádřeními oborových teoretiků a členů poroty. Více viz Alšova země.

5. 2. 2014

V galerii najdete fotografie z výstavy ExternĂ­ odkaz  Začátek!

Výstavu připravili studentky Eliška Andrlová, Kateřina Blažková, Kateřina Jagošová, Magdalena Nováková, Vendula Matoušková, Johana Tříletá, Karolina Stasiaková a vyučující MgA. Jan Pfeiffer.

Téma pro 1. kolo přijímacího řízení pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova jednooborová, navazující magisterské studium:

Ranní chvíle

Pozor, novou sekretářkou katedry je Karolína Mochanová, karolina.mochanova@pedf.cuni.cz.

Pozvánka na výstavu GAMUEDU v UPM Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Stipendijní pobyty na partnerských univerzitách v Německu a Švýcarsku v rámci meziuniverzitní spolupráce v akademickém roce 2014/2015 a letní kurzy němčiny v roce 2014: ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


Termíny pro odevzdávání dokladů na zahraniční oddělení jsou :studijní pobyty - do 10. 3. 2014, studijní pobyt na univerzitě Freiburg - do 10. 1. 2014, letní kurzy němčiny - do 10. února 2014.


Bližší informace získají uchazeči na oddělení pro zahraniční styky: Naďa Kvasničková, oddělení pro zahraniční vztahy PedF, Tel.: 221 900 207

Uměleckoprůmyslové museum zve na výstavu Secese do Obecního domu (výstava toho nejlepšího z české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Více na Facebookovém profilu ExternĂ­ odkaz zde.  


Podívejte se na nové video Lindy Arbanové - animovaný klip k písni Exit od Kuchaře Kittchena ExternĂ­ odkaz zde.

KYTICE jak VYŠITÁ

Textilní ilustrace sbírky Karla Jaromíra Erbena: Kytice

1. roč. NMgr

anotace ke stažení Dokument ke stáhnutĂ­ zde

ČERNÁ FORMA

výstava studentů 2017

VIZE

výstava studentů 2016

SEDLÁK VE STROMOVCE

Postery doktorandek KVV prezentovaných na

na mezinárodní konferenci INSEA v Lisabonu (červenec 2015)

Plakáty studentů KVV na výstavě

100 plakátů pro Terryho ponožky

MARTIN RAUDENSKÝ: KRABICE NA KLICE

...z výstavy v divadle Minor

Katedra výtvarné výchovy v obrazech


 
 
UKPedf © 2010