Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Zobrazit navigační menu členěné podle uživateleZobrazit navigační menu členěné podle činností
 

  Rychlé vyhledávání


       UNCE Univerzita Karlova v Praze
Dětský uzel aktuálního dokumentu Přehled podpořených projektů

Aktuality

Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) PF UK bylo na zasedání v Bělehradě dne 21. 9. 2015 přijato do AHRI.


Association of Human Rights Institutes (AHRI)


je síť 50 akademických institucí z 23 zemí světa, které se zabývají výzkumem a výukou v oblasti lidských práv.


Cílem AHRI je propojovat vědecké pracovníky, usnadňovat výměnu myšlenek a zkušeností, spolupráci a podporovat výzkum a výuku v oblasti lidských práv.


Členem této prestižní asociace jsou např. Danish Institute for Human Rights, Eric Castrén Institute of International Law and Human Rights (Helsinki), European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (Benátky), Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Vídeň), Netherlands Institute of Human Rights (SIM, Utrecht), Centre for Human Rights (Pretoria) nebo Human Rights Research and Education Centre (Ottawa).


Spolu s námi byla přijata i další centra, jako American University Washington College of Law (Washington, D.C.).


BLAHOPŘEJEME!

Formulář přehledu vynaložených prostředků v rámci projektů UNCE 2012 ve formátu Dokument ke stáhnutĂ­  Dokument ke stáhnutĂ­ zde.Rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků projektům UNCE

Na základě závěrů hodnotící komise Univerzitních výzkumných center (dále jen „UNCE“), které byly schváleny na Vědecké radě UK, rozhodl dne 15. 12. 2011 rektor Univerzity Karlova v Praze o přidělení finančních prostředků projektům UNCE. Proti rozhodnutí rektora lze ve lhůtě 15 dní ode dne jeho zveřejnění podat rektorovi námitku.


Dokument ke stáhnutĂ­  Přidělené finanční prostředky pro rok 2012 a plánovaná výše finančních prostředků pro další roky řešení .Vyhlášení výsledků soutěže UNCE 2012 - pořadí a bodové hodnocení projektů

Na základě návrhu hodnotící komise UNCE a po projednání ve Vědecké radě UK a Kolegiu rektora UK se zveřejňují následující výsledky, které obsahují doporučení z hlediska financí pro prvý rok řešení.

- Výsledné hodnocení podaných projektů Dokument ke stáhnutĂ­  zde.Soutěž UNCE 2012 - vyhlášení a výchozí dokumentace

Univerzita Karlova v Praze v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) jako účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Věcný záměr této soutěže byl jednomyslně schválen jak děkany fakult na rozšířeném kolegiu rektora dne 20.6.2011, tak i na zasedání Vědecké rady UK dne 30.6.2011.


Pro podání návrhu na UNCE využijte, prosím, následujících dokumentů (finanční prostředky se vyplňují v tisících Kč):

- Formulář návrhu projektu - část A-D Dokument ke stáhnutĂ­  zde.

- Formulář návrhu projektu - část E Dokument ke stáhnutĂ­  zde.

- Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže "UNCE" Dokument ke stáhnutĂ­  zde.

- Zásady, kterými se tato soutěž řídí, byly vydány formou opatření rektora č. 9/2011 a jsou k náhledu a ke stažení ExternĂ­ odkaz zde.

- Informace k vyhlášení prvního ročníku (opatření rektora č. 10/2011) naleznete ExternĂ­ odkaz zde.Často kladené otázky

Může být vědecký pracovník juniorem v UNCE?

Junior musí být akademickým pracovníkem, tedy být zařazen do mzdove třídy APn, nebo být zarazen do třídy VPn či Ln a zároveň mít v pracovní smlouvě výslovně uvedeno, že vykonavá jak činnosti pedagogické, tak činnosti vědecké (výzkumné, další tvůrčí). Seznam juniorů bude zkontrolován a u těch, kteří jsou zařazeni do VPn nebo Ln může být ke kontrole vyžádána pracovní smlouva.


Jakou výši mzdy garantuje fakulta juniorovi v případě, že nedostanou UNCE? Má takový junior garantovánu alespoň "polovinu" od fakulty?

Garance fakulty platí výhradně jako součást projektu, nebude-li projekt přidělen, garance samozřejmě neexistuje.


Je možná kombinace řešitelského kolektivu pro UNCE a PRVOUK? Může být jedna osoba zároveň řešitelem UNCE a VZ, který probíhá do roku 2013?

Jakákoli kombinace řešitelských kolektivů UNCE s jinými projekty je možná.


Jakým způobem se počítají režijní náklady?

Režijní náklady se počítají dle Zásad Čl 3 bod f). Jedná se o přímé neinvestiční náklady, jejichž maximální výše činí 20% ze součtu všech mzdových prostředků (včetně odvodů), provozních nákladů a stipendií. Do výpočtu režie tak nevstupují ani investice ani samotné režijní náklady.


Je vhodné uvádět návaznost na dřívější společné projekty?

Ano. Je výhodou, pokud může kolektiv prokázat dřívější společné projekty a zejména návaznost na Centra základního výzkumu (LC). Dokládají tím podmínku uvedenou v Zásadách UNCE (opatření rektora 9/2011): „Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v níž řešitelský kolektiv centra již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.“ Tyto aspekty projektu jsou zmíněny i ve zdůvodnění UNCE (poskytnutého děkanům i VR UK): „Soutěž řeší prioritu Dlouhodobého záměru, kterou je podpora mladých a perspektivních vědců. Je určena pro kvalitní kolektivy, které často vznikly za podpory končících Výzkumných center a Výzkumných záměrů….“.


Mají být publikace seniorů a juniorů přiloženy u každého zvlášť (jako samostatná příloha)?

Prosíme, aby tyto publikace byly v jedné příloze, kde nejprve budou uvedeny publikace seniorů za posledních pět let a pak juniorů za posledních pět let pokud se publikační činnost juniorů nevejde přímo do životopisu.


Tato stránka byla aktualizována 2. 04. 2013.


Tento dokument ...    

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Barbora Kučerová

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

30.září 2015 13:35

 


Kalendarium UK         

 Přehled akcí, které se konají na UK


Tiskové zprávy         

 Tiskové zprávy UK


Jan Palach         
 

Jan Palach Multimediální projekt Univerzity Karlovy http://www.janpalach.cz/

 

ISIC         
 

Máte prodlouženou licenci ISIC?

Více informací ...

 

Rozcestník         

 Fakulty a další součásti
 Rektorát
- adresa, IČ, DIČ
 Pro studenty se speciálními potřebami
 Průkazy UK
 Projekt eduroam
 Informace o programu MS SELECT na UK
 Ubytování
 Poplatky spojené se studiem
 Erasmus - Lifelong Learning Programme
 Centrum pro přenos poznatků a technologií
 Stipendia na podporu ubytování
 ÚJOP UK - nové kurzy cizích jazyků
 Adresář UK
 Elektronická podpora vzdělávání na UK
 Podatelna
 Informační systém UK


Kurzy         
 

Ústřední knihovna UK - EDIS pořádá kurz Vybrané kapitoly z dějin divadla.

Od 25. února 2013 každé pondělí od 15:30 ve studovně EDISu na Senovážném náměstí 26.

Více informací ...

*****

Centrum pro přenos poznatků a technologií pořádá vzdělávací kurz

Více informací ...

*****

CIT PřF UK a ÚVT UK pořádají pro akademické pracovníky UK kurzy dalšího vzdělávání

Více informací ...

*****

Nabídka mezinárodních

e-learningových kurzů k udržitelnému rozvoji (v angličtině).

Více informací ...

*****

Celouniverzitní kurz pro studenty VŠ

Globalizace a globální problémy.

Více informací ...

*****

Jazykový kurz pro tělesně postižené studenty

Více informací ...

*****

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince

Více informací ...

 

Změny         

 Seznam naposledy změněných dokumentů
Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 10.10 2019 16:56, © Univerzita Karlova v Praze
-- vytvořeno v systému Document Globe --