Menu


  Rychlé vyhledávání


       Úvod

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze přeje úspěšný nový rok 2013!

Odkaz v rámci webu Centre for Knowledge and Technology Transfer of Charles University in Prague


CPPT

Odkaz v rámci webu Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatný útvar Univerzity Karlovy, který vznikl díky stejnojmennému projektu financovanému ze Strukturálních fondů EU. Jedná se o kancelář, která v celém světě pod označením TTO (Technology Transfer Office) nebo KTO (Knowledge Transfer Office) tvoří nedílnou součást každé moderní univerzity. CPPT UK slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity.


CPPT se daří úspěšně realizovat vzdělávání v oblasti přenosu poznatků a technologií na univerzitní, meziuniverzitní i evropské úrovni. Jedná se zejména o přípravu volitelného předmětu "Úvod do přenosu poznatků a technologií", který se bude již druhým rokem přednášet na PřF UK. 25 studentů absolvovalo tento volitelný předmět v r. 2011 na PřF. Dále je to vzdělávání zaměstnanců UK v rámci projektu "Technology Transfer Manager" (TTM). Více než 600 posluchačů se účastnilo kurzů, z toho 430 absolvovalo úspěšně a více než 160 obdrželo „EU certifikát“. V r. 2012 bylo zorganizováno 6 seminářů za účasti 196 posluchačů pro odbornou veřejnost, studenty a zaměstnance UK v rámci CŽV. Více informací naleznete v sekci Odkaz v rámci webu Aktuality.


V období 2007 - 2012 bylo registrováno 34 národních patentů a 37 užitných vzorů UK. V průběhu roku 2011 bylo na UK podáno 11 užitných vzorů a 5 patentů. CPPT uzavřelo jednu licenční smlouvu s firmou ORBIT MERRET, s.r.o. k patentu č. 300591. Celkem CPPT eviduje 140 podaných přihlášek na ÚPV, jejichž přehled naleznete v sekci Odkaz v rámci webu patenty a užitné vzory.


Odkaz v rámci webu Formuláře CPPT a UKTento dokument ..    

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Jiří M. Fuchs

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

25.06 2014 14:17

 


Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace : 25.06 2014 14:22 , © Univerzita Karlova v Praze