Konzultační hodiny září 2017 

                    

  

Konzultační hodiny

Změny a informace

Vedoucí katedry

Doc. Marie Fulková, Ph.D.

8. 9. 10.30 - 12.30.

12. 9. 15.00 - 17. 00

21. 9. 13.00 - 15.00

25. 9. 12.00 - 14.00


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: marie.fulkova@pedf.cuni.cz

Zahraniční vztahy, mezinárodní projekty, výzkumný program a PhD studium.

Zástupce vedoucí katedry

Doc. ak. mal. Ivan Špirk

Úterý / Tuesday

14.30 - 16.30

Tajemník katedry

Mgr. Zuzana Fišerová Ph.D.

6. 9. 9.00 - 10.00

14. 9. 10.00 - 11.00

27. 9. 9.00 - 10.00Vedoucí studijních programů

Učitelství pro I. st. ZŠ – VV a CŽV

Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.

7.9.15-16h

19.9. 12-13h

25.9.11h-12h.

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami.

E-mail: magdalena.novotna@pedf.cuni.cz


Učitelství pro MŠ – VV a Vychovatelství

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

Úterý / Tuesday

10.30 – 12.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Učitelství VV jednooborové

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

6.9. 13.00 - 14.30

12.9. 14.00 - 15.30

19.9. 11.00 - 12.30

25.9. 12.00 - 13.30

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

E-mail: leonora.kitzbergerova@pedf.cuni.cz


Učitelství VV dvouoborové

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

4.10. 12.30 - 13.30

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Vyučující katedry

Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

5.9. 11.00-13.00

19.9. 11.00-13.00Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

6. 9. 9.00-10.00

 7. 9. 9.00-10.00

 19. 9. 11.00-12.00

Mgr. Viktor Čech

Středa / Wednesday

14.00 - 16.00

Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

Kh možno domluvit i v jiných termínech.

Mgr., MgA. Markéta Magidová

Kh po e-mailové dohodě.

marketa.magidova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Zdenek Hůla

6.9. 16.00 – 18.00

13.9. 16.00 – 18.00

20.9. 16.00 – 18.00

27.9. 16.00 – 18.00

Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.

Rodičovská dovolená.


KH možné po e-mailové domluvě.

E-mail: lucie.hajduskova@pedf.cuni.cz

Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský

5. 9. 8.00 – 10.00

12.9. 7.00 – 9.00

20.9. 7.00 – 9.00

27.9. 7.00 – 9.00  

Rovněž možná individuální dohoda na tel. čísle 721128885,

ne na e-mail.

Doc. Martin Raudenský, Ph.D.                

5. 9. 10.00-12.00

18. 9. 08.00-09.00MgA. Michal Sedlák

Kh po e-mailové dohodě.


MgA. Jan Pfeiffer

Středa / Wednesday

10.00 – 12.00


Z kapacitních důvodů je výhodné ohlásit se na kh předem přes e-mail.

jan.pfeiffer@pedf.cuni.cz

Ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

6.9. 8.00 - 10.00

11.9. 8.00 - 10.00

18.9. 9.00 - 10.00

E-mail: kaspar.velisek@email.cz


Externí vyučující

Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.

Kh po e-mailové dohodě.


E-mail: linda.arbanova@centrum.cz

Kh možné pouze po e-mailové dohodě.

PaedDr. Helena Hazuková, CSc

Kh po e-mailové dohodě.


Diplomanti a doktorandi dle ústní dohody.

E-mail: helena.hazukova@pedf.cuni.cz

MgA. Sylva Francová

Kh po e-mailové dohodě.

sylvafra@seznam.cz

                                                                                      


                                                                                                                                                           

            


 
 
UKPedf © 2010