Katedra občanské výchovy a filosofie. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1.


 Vážený návštěvníku, navštívil jsi dnes již neaktuální web naši katedry.

Nové webové stránky s aktuálními informacemi jsou Ti k dispozici na adrese

ExternĂ­ odkaz http://kovf.pedf.cuni.cz/
Vážení návštěvníci, vítejte na nových stránkách Katedry občanské výchovy a filosofie!Katedra občanské výchovy a filosofie zajišťuje výuku prezenčních programů: bakalářského studia ZSV,navazujícího magisterského studia ZSV a navazujícího magisterského studia Učitelství společenských věd, filosofie a etiky.

Kromě pregraduálního studia nabízí programy celoživotního vzdělávání, pořádá univerzitu třetího věku. Absolventům magisterského studia dává možnost graduace PhDr. v oboru ZSV. Katedra má akreditováno doktorské studium filosofie (Ph.D.) (Více informací viz ExternĂ­ odkaz  Pedagogická činnost)


  • Vedoucí katedry je doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

  • Odd. filosofie a etiky vede prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., odd. společ. věd vede PhDr. Milena Tichá, CSc.

  • Doktorandům pravidelně přednáší prof. PhDr. Radim Palouš, Dr.h.c.


Katedra občanské výchovy a filosofie

  • je spoluzakládajícím členem sdružení CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY

  • vydává časopis PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY,recenzovaný elektronický čtvrtletník pro filosofii a filosofii výchovy - více Odkaz v rámci webu zde ).

  • společně s Institutem filosofie výchovy Novosibriské státní univerzity vydává ročenku Philosophy of Education (více Odkaz v rámci webu zde).


Odkaz v rámci webu O stránkách katedry


 
 
UKPedf © 2009